از تاریخ :

تا تاریخ :
آمار مجموع در شبکه آموزش کشاورزی


رتبه بندی مراکزاستانی در شبکه آموزش کشاورزی


ردیف مجری تعداد دوره اجراء شده تعداد شرکت کننده درصد تحقق شاغل کارشناس ارشد شاغل دکتری متوسط دوره هر مدرس متوسط افراد شرکت کننده
1 مرکز گیلان 1873 54739 95.17 35 26 30.70 29.23
2 مرکز دامغان 1863 56492 94.66 13 2 124.20 30.32
3 مرکز مازندران 1857 41065 94.36 18 34 35.71 22.11
4 مرکز فارس 1844 59348 93.70 34 77 16.61 32.18
5 مرکز اصفهان 1794 95051 91.16 55 58 15.88 52.98
6 مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) 1737 104721 88.26 24 12 48.25 60.29
7 مرکز کرمانشاه 1469 134242 74.64 24 32 26.23 91.38
8 مرکز خراسان رضوی 1457 25756 74.03 70 78 9.84 17.68
9 مرکز قزوین 1140 32538 57.93 22 13 32.57 28.54
10 مرکز آذربایجان شرقی 1100 22041 55.89 77 24 10.89 20.04
11 مرکز دزفول 1076 32317 54.67 11 23 31.65 30.03
12 مرکز شاهرود 1054 34993 53.56 16 15 34.00 33.20
13 مرکز اردبیل 964 18001 48.98 34 29 15.30 18.67
14 مرکز یزد 885 31385 44.97 27 13 22.12 35.46
15 مرکز زنجان 880 21862 44.72 18 18 24.44 24.84
16 مرکز مرکزی 735 11818 37.35 35 11 15.98 16.08
17 مرکز چهارمحال و بختیاری 697 18873 35.42 17 19 19.36 27.08
18 مرکز همدان 658 14842 33.43 42 27 9.54 22.56
19 مرکز سمنان 653 13286 33.18 20 6 25.12 20.35
20 مرکز خوزستان 645 13424 32.77 26 27 12.17 20.81
21 مرکز لرستان 645 8589 32.77 38 23 10.57 13.32
22 مرکز گلستان 629 32022 31.96 55 41 6.55 50.91
23 مرکز خراسان جنوبی 622 13653 31.61 19 7 23.92 21.95
24 مرکز قم 617 10370 31.35 14 12 23.73 16.81
25 مرکز کرمان 577 14059 29.32 15 2 33.94 24.37
26 مرکز ایلام 572 19460 29.07 17 13 19.07 34.02
27 مرکز تهران 559 30938 28.40 23 14 15.11 55.35
28 مرکز آذربایجان غربی 452 12542 22.97 55 37 4.91 27.75
29 مرکز هرمزگان 408 12684 20.73 8 15 17.74 31.09
30 مرکز کهکیلویه و بویر احمد 332 10591 16.87 6 12 18.44 31.90
31 مرکز کردستان 312 5075 15.85 30 22 6.00 16.27
32 مرکز خراسان شمالی 280 5057 14.23 12 8 14.00 18.06
33 مرکز هراز 279 3817 14.18 12 2 19.93 13.68
34 مرکز جیرفت 216 5296 10.98 26 10 6.00 24.52
35 مرکز زابل 157 2242 7.98 11 12 6.83 14.28
36 مرکز ایرانشهر 130 1589 6.61 5 6 11.82 12.22
37 مرکز زاهدان 110 2248 5.59 6 3 12.22 20.44
38 مرکز بوشهر 88 2743 4.47 29 12 2.15 31.17
39 مرکز قائن 18 207 0.91 0 0 0.00 11.50

مجموع


31384


1029976


999


795


رتبه بندی کانال های آموزشی - ترویجی ستادی


ردیف مجری تعداد دوره اجراء شده تعداد شرکت کننده درصد تحقق
1 شبکه دانش کشاورزی 897 41512 45.58 %
2 آموزش های متوسطه 181 4560 9.20 %
3 گروه فنی و مهندسی ستاد موسسه 153 3172 7.77 %
4 گروه مدیریت ستاد موسسه 124 4189 6.30 %
5 آموزش های مهارتی بهره برداران 116 4045 5.89 %
6 دوره های تخصصی ملی 69 3959 3.51 %
7 گروه صنایع تبدیلی و غذایی ستاد موسسه 65 558 3.30 %
8 گروه شیلات و آبزیان ستاد موسسه 42 506 2.13 %
9 گروه دامپزشکی ستاد موسسه 41 329 2.08 %
10 گروه منابع طبیعی ستاد موسسه 29 279 1.47 %
11 گروه زراعت ستاد موسسه 20 884 1.02 %
12 گروه علوم دامی ستاد موسسه 9 86 0.46 %
13 گروه باغبانی ستاد موسسه 2 25 0.10 %
14 توسعه فرهنگ زکات 1 5 0.05 %
15 گروه آب و خاک ستاد موسسه 0 0 0.00 %

مجموع


1749


64109