لیست دوره های   استانی   مراکز آموزشی


مجری عنوان دوره گروه تخصصی مدرس بازه زمانی تاریخ اجرا مانده تا اجرا آدرس کانال مجازی
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین آشنایی با ماشین آلات مقابله با سرمازدگی و تگرگ باغبانی دکتر علی مهرپویان 10:00 - 08:30 ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

امروز

ورود به کانال وبینار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین آشنایی با ماشین آلات مقابله با سرمازدگی و تگرگ باغبانی دکتر علی مهرپویان 12:00 - 10:30 ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

امروز

ورود به کانال وبینار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین آشنایی با ماشین آلات مقابله با سرمازدگی و تگرگ باغبانی دکتر علی مهرپویان 14:00 - 12:30 ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

امروز

ورود به کانال وبینار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول اندیشه های نو و رهیافتهای علمی در تغذیه دام و طیور علوم دامی مهندس احمد خیاط 10:00 - 08:30 ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

امروز

ورود به کانال وبینار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول اندیشه های نو و رهیافتهای علمی در تغذیه دام و طیور نامشخص دکتر غلامعلی صنیعی 12:00 - 10:30 ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

امروز

ورود به کانال وبینار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول اندیشه های نو و رهیافتهای علمی در تغذیه دام و طیور نامشخص دکتر غلامعلی صنیعی 14:00 - 12:30 ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

امروز

ورود به کانال وبینار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه آشنایی با خدمات بیمه کشاورزی 1 زراعت دکتر الماسی(کارشناس بیمه بانک کشاورزی) 10:00 - 08:30 ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

امروز

ورود به کانال وبینار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه آشنایی با خدمات بیمه کشاورزی 2 برنامه ریزی و توسعه کشاورزی دکتر الماسی(کارشناس بیمه بانک کشاورزی) 12:00 - 10:30 ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

امروز

ورود به کانال وبینار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه کارآفرینی در کشاورزی برنامه ریزی و توسعه کشاورزی مهندس عادل نعمتی(عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی) 14:00 - 12:30 ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

امروز

ورود به کانال وبینار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران پرورش زنبور عسل نامشخص مهدی طبری 12:00 - 10:30 ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

امروز

ورود به کانال وبینار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان اصول مفاهیم بیمه کشاورزی نامشخص موسی پور 10:00 - 08:30 ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

امروز

ورود به کانال وبینار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان اشاعه فرهنگ و توسعه خدمات بیمه کشاورزی نامشخص دکتر وارسته پور و مهندس سالکی 10:00 - 08:30 ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

امروز

ورود به کانال وبینار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان کاربرد لوله و اتصالات پی وی سی در طرح های آبیاری تحت فشار نامشخص مهندس گرشاسبی 12:00 - 10:30 ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

امروز

ورود به کانال وبینار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی آشنایی با مقررات و دستورالعمل توزیع اعتبارات نامشخص دکتر خداکرم ملایی 10:00 - 08:30 ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

امروز

ورود به کانال وبینار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و... نامشخص دکتر فرخی 10:00 - 08:30 ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

امروز

ورود به کانال وبینار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان فن آوری پس از برداشت و بسته بندی محصولات کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلی دکتر نوری زاده 12:00 - 10:30 ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

امروز

ورود به کانال وبینار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان مدیریت پسماند نامشخص دکتر بهنام پرداختی 14:00 - 12:30 ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

امروز

ورود به کانال وبینار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان آشنایی با کنترل و گواهی بذرو نهال برنامه ریزی و توسعه کشاورزی دکتر کریمی 10:00 - 08:30 ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

امروز

ورود به کانال وبینار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان بررسی راههای افزایش سودآوری زعفران برنامه ریزی و توسعه کشاورزی مهندس شفیعی 12:00 - 10:30 ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

امروز

ورود به کانال وبینار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان اصول مفاهیم بیمه کشاورزی نامشخص رضا موسی پور 12:00 - 10:30 ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

امروز

ورود به کانال وبینار