لیست دوره های   مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس  


ردیف عنوان دوره گروه تخصصی زیرگروه تخصصی محصول مرتبط مدرس شروع برنامه تاریخ اجرا مانده تا اجرا آدرس کانال وبینار نام کاربری کانال وبینار رمز عبور کانال وبینار
1 بررسی رابطه دام و مرتع (مبحث اول) منابع طبیعی مرتع داری مرتع داری
سیدمحمدرضا حبیبیان
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

امروز

ميهمان

2 بررسی رابطه دام و مرتع (مبحث دوم) منابع طبیعی مرتع داری مرتع داری
سیدمحمدرضا حبیبیان
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

امروز

ميهمان

3 مدیریت تاکستان در فصل خواب باغبانی میوه های سردسیری و خشک انگور
بیژن کاووسی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

امروز

ميهمان

4 ارزیابی تجارت و تولید محصولات اساسی کشاورزی مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی مدیریت مدیریت
ساسان هوشیار
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

1 روز

5 بیماری‌های باکتریایی مرکبات (مبحث دوم) باغبانی گیاهپزشکی گیاهپزشکی
محمدمهدی فقیهی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

1 روز

6 رفرنس‌نویسی با مندلی مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی مدیریت مدیریت
حکیمه هوشمند
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

1 روز

7 آشنایی با انواع کودها (مبحث دوم) آب و خاک اصلاح و حاصلخیزی خاک اصلاح و حاصلخیزی خاک
وحید محصلی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

2 روز

8 اصول و مبانی تغییر اقلیم منابع طبیعی آبخیزداری آبخیز داری
پارسا حقیقی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

2 روز

9 مواد نگهدارنده در غذا صنایع تبدیلی و غذایی نگهداری و ذخیره محصولات کشاورزی نگهداری و ذخیره محصولات کشاورزی
سیدسعید سخاوتی زاده
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

2 روز

10 ایستگاه هوشمندسازی مصرف آب در کشاورزی (مبحث اول) آب و خاک سامانه های نوین آبیاری سامانه های نوین آبیاری
بهروز ابول پور
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۹/۲۱

3 روز

11 ایستگاه هوشمندسازی مصرف آب در کشاورزی (مبحث دوم) آب و خاک سامانه های نوین آبیاری سامانه های نوین آبیاری
بهروز ابول پور
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۹/۲۱

3 روز

12 ایستگاه هوشمندسازی مصرف آب در کشاورزی (مبحث سوم) آب و خاک سامانه های نوین آبیاری سامانه های نوین آبیاری
بهروز ابول پور
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۹/۲۱

3 روز

13 بهبود تخمیر در شکمبه علوم دامی دام سبک دام سبک
محمدجواد ابرقوئی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

4 روز

14 عوامل موثر بر استراتژی‌های مختلف پرورش مرغ بومی (مبحث دوم) علوم دامی طیور طیور
سیدمحمدرضا هاشمی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

4 روز

15 بررسی کلی پرورش بز سانن علوم دامی دام سبک دام سبک
غلامعباس ایزدی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

4 روز

16 پیرامون شبکه آموزش کشاورزی (شاک) مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی آموزش کشاورزی آموزش کشاورزی
مهدی پورداود
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۹/۲۵

7 روز

17 فواید کود میکروریزا و تولید آن آب و خاک اصلاح و حاصلخیزی خاک اصلاح و حاصلخیزی خاک
نرگس آبدار
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۹/۲۵

7 روز

18 بیماری‌های مشترک انسان و دام علوم دامی دام سبک دام سبک
حسین هوشیار
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۹/۲۵

7 روز