جدول پخش دوره های مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ها

ردیف مجری عنوان دوره گروه تخصصی زیرگروه تخصصی محصول مرتبط مدرس شروع برنامه تاریخ اجرا مانده تا اجرا آدرس کانال وبینار نام کاربری کانال وبینار رمز عبور کانال وبینار
1 مرکز خراسان جنوبی منابع طبیعی تجدید شونده منابع طبیعی جنگل داری جنگل داری
سیده زهرا حسینی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

2 مرکز گیلان زیست شناسی و رفتارشناسی صدف های دوکفه ای غول پیکر شیلات و آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان آب شور سایر سخت پوستان و نرم تنان
احسان اسدی شریف
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

3 مرکز مازندران پرورش ماهیان گرمابی 1 شیلات و آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین ماهیان گرمابی
حسین پناهی صاحبی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

4 مرکز خراسان رضوی سنجش از دور در شناسایی مناطق مناسب برای پخش سیلاب منابع طبیعی آبخیزداری آبخیز داری
رضا صدیق
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

5 مرکز دامغان اصول تهیه سیلوی ذرت مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی آموزش کشاورزی آموزش کشاورزی
محمد سالار
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

6 مرکز آذربایجان شرقی آشنایی با تخلفات و جرائم اداری مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی توسعه منابع انسانی توسعه منابع انسانی
مقصود صدیقی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

7 مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) روشهای بومی و سنتی آبخیزداری و آبخوانداری (تکمیلی)(جلسه اول) آب و خاک روش های آبیاری روش های آبیاری
مسلم محمدپور
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

8 مرکز همدان کار با نرم افزارword مقدماتی زراعت غلات گندم
محسن رجبی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

9 مرکز چهارمحال و بختیاری آشنایی با فرآیند تسهیل گری و مشارکت مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی آموزش کشاورزی آموزش کشاورزی
ابراهیم مردانی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

10 مرکز کردستان به زراعی گندم(آماده سازی بستر و کاشت)بخش اول زراعت غلات گندم
ابراهیم روحی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

11 مرکز اصفهان آغوز و اهمیت آن علوم دامی دام سنگین دام سنگین
مسعود برومند جزی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

12 مرکز گلستان اثر تاریخ کاشت و بولتینگ و خسارت سرما در کشت پاییزه چغندر قند زراعت گیاهان صنعتی و غده ای چغندرقند
محمدرضا بابایی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

13 مرکز شاهرود شناخت و کاربرد سمپاش ها فنی مهندسی و ماشین آلات کشاورزی مکانیزاسیون و مدیریت ماشینی مزرعه مکانیزاسیون و مدیریت ماشینی مزرعه
زین العابدین امیدمهر
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

14 مرکز فارس اهمیت شبکه مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی مدیریت مدیریت
سعید فولادی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

15 مرکز تهران کارگاه آبیاری زیر سطحی - جلسه ششم آب و خاک روش های آبیاری روش های آبیاری
حیدر طايفه رضايي
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

16 مرکز آذربایجان غربی اصول برداشت چغندر قند زراعت گیاهان صنعتی و غده ای چغندرقند
حیدر عزيزی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

17 مرکز خراسان جنوبی نگهداری و جمع آوری بذور منابع طبیعی جنگل داری جنگل داری
علیرضا پردل
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

18 مرکز گیلان زیست شناسی و رفتارشناسی صدف های دوکفه ای غول پیکر شیلات و آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان آب شور سایر سخت پوستان و نرم تنان
احسان اسدی شریف
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

19 مرکز مازندران پرورش ماهیان گرمابی 2 شیلات و آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین ماهیان گرمابی
حسین پناهی صاحبی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

20 مرکز خراسان رضوی خدمات وکالاهای اکوسیستمهای مرتعی و ارزش اقتصادی اکولوژیکی آنها منابع طبیعی مرتع داری مرتع داری
رضا یاری
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

21 مرکز دامغان اصول تهیه سیلوی ذرت مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی آموزش کشاورزی آموزش کشاورزی
مهدی کلانی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

22 مرکز قم اصول کاشت، داشت و برداشت بابونه باغبانی گلخانه-گیاهان دارویی و قارچ گیاهان دارویی
عباس پورمیدانی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

23 مرکز آذربایجان شرقی آشنایی با تخلفات و جرائم اداری مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی توسعه منابع انسانی توسعه منابع انسانی
مقصود صدیقی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

24 مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) روشهای بومی و سنتی آبخیزداری و آبخوانداری (تکمیلی)(جلسه دوم) آب و خاک روش های آبیاری روش های آبیاری
مسلم محمدپور
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

25 مرکز همدان کاربا نرم افزار word مقدماتی زراعت غلات گندم
محسن رجبی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

26 مرکز چهارمحال و بختیاری آشنایی با فرآیند تسهیل گری و مشارکت مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی آموزش کشاورزی آموزش کشاورزی
ابراهیم مردانی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

27 مرکز کردستان به زراعی گندم (آماده سازی بستر و کاشت)بخش دوم زراعت غلات گندم
ابراهیم روحی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

28 مرکز اصفهان تغذیه گوساله شیرخوار علوم دامی دام سنگین دام سنگین
مسعود برومند جزی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

29 مرکز فارس حکمرانی آب و ضرورت تغییر رویکردها آب و خاک روش های آبیاری روش های آبیاری
سید مسعود سلیمان پور
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

30 مرکز هرمزگان اصول بسته بندی، نگهداری و بازار رسانی خرما باغبانی گیاهپزشکی گیاهپزشکی
پوران کریمی تزرجی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

31 مرکز شاهرود شناخت اجزای کمباین فنی مهندسی و ماشین آلات کشاورزی مکانیزاسیون زراعت مکانیزاسیون زراعت
زین العابدین امیدمهر
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

32 مرکز آذربایجان غربی مدیریت باغ های هسته دار باغبانی میوه های سردسیری و خشک سیب
محمود عظیمی
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

33 مرکز گیلان زیست شناسی و رفتارشناسی صدف های دوکفه ای غول پیکر شیلات و آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان آب شور سایر سخت پوستان و نرم تنان
احسان اسدی شریف
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

34 مرکز مازندران پرورش ماهیان گرمابی 3 شیلات و آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین ماهیان گرمابی
حسین پناهی صاحبی
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

35 مرکز خراسان رضوی اتواکولوژی زعفران Saffron Autoecology منابع طبیعی بیابان زدایی بیابان زدایی
علیرضا نژاد محمد نامقی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

36 مرکز دامغان اصول تهیه سیلوی ذرت مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی آموزش کشاورزی آموزش کشاورزی
مهدی کلانی
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

37 مرکز آذربایجان شرقی آشنایی با تخلفات و جرائم اداری مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی توسعه منابع انسانی توسعه منابع انسانی
مقصود صدیقی
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

38 مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) روشهای بومی و سنتی آبخیزداری و آبخوانداری (تکمیلی)(جلسه سوم) آب و خاک روش های آبیاری روش های آبیاری
مسلم محمدپور
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

39 مرکز همدان کاربا نرم افزار word مقدماتی زراعت غلات گندم
محسن رجبی
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

40 مرکز چهارمحال و بختیاری آشنایی با فرآیند تسهیل گری و مشارکت مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی آموزش کشاورزی آموزش کشاورزی
ابراهیم مردانی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

41 مرکز اصفهان پرورش گوساله شیرخوار علوم دامی دام سنگین دام سنگین
مسعود برومند جزی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

42 مرکز فارس مدیریت کنترل تلفیقی مگس گلرنگ باغبانی گیاهپزشکی گیاهپزشکی
کریم سعیدی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

43 مرکز کردستان به زراعی گندم(آماده سازی بستر و کاشت)بخش سوم زراعت غلات گندم
ابراهیم روحی
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

44 مرکز گیلان حکمرانی مشارکتی در مراتع 1 منابع طبیعی مرتع داری مرتع داری
محمدرضا رحمانی راد
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

45 مرکز خراسان جنوبی نهال های زینتی منابع طبیعی جنگل داری جنگل داری
علی نوکی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

46 مرکز مازندران شناخت بیماریهای دام 1 دامپزشکی بهداشت و مدیریت بیماری های دامی بهداشت و مدیریت بیماری های دامی
نصراله واحدی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

47 مرکز خراسان رضوی مدیریت کانی بالیسم در طیور(1) علوم دامی طیور طیور
سید محمد رضا صلواتی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

48 مرکز دامغان بیماریهای پوستی و درمان متداول دامپزشکی بهداشت و مدیریت بیماری های دامی بهداشت و مدیریت بیماری های دامی
امیرعباس رشیدی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

49 مرکز فارس مراحل فرآوری گوشت صنایع تبدیلی و غذایی گوشت و فرآورده های گوشتی گوشت و فرآورده های گوشتی
سیدسعید سخاوتی زاده
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

50 مرکز گلستان کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی زراعت محصولات علوفه ای و جالیزی یونجه
قاسم خدری
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

51 مرکز اصفهان کاربرد تنظیم کننده های رشد گیاهی در باغبانی باغبانی سبزی و صیفی سبزی و صیفی
ابراهیم لطیفی خواه
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

52 مرکز کرمان برداشت سنتی و مکانیزه گردو فنی مهندسی و ماشین آلات کشاورزی مکانیزاسیون و مدیریت ماشینی مزرعه مکانیزاسیون و مدیریت ماشینی مزرعه
هادی کریمی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

53 مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) مدیریت مصرف انرژی در ماشین های کشاورزی(جلسه اول) فنی مهندسی و ماشین آلات کشاورزی ماشین های باغبانی ماشین های باغبانی
سیدمرتضی صداقت حسینی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

54 مرکز گیلان حکمرانی مشارکتی در مراتع 2 منابع طبیعی مرتع داری مرتع داری
محمدرضا رحمانی راد
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

55 مرکز خراسان جنوبی نگهداری و جمع آوری بذور منابع طبیعی جنگل داری جنگل داری
علیرضا پردل
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

56 مرکز مازندران شناخت بیماریهای دام 2 دامپزشکی بهداشت و مدیریت بیماری های دامی بهداشت و مدیریت بیماری های دامی
نصراله واحدی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

57 مرکز خراسان رضوی کارآفرینی زنان روستایی مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی توسعه روستایی توسعه روستایی
ریحانه شاقلی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

58 مرکز دامغان بیماریهای پوستی و درمان متداول دامپزشکی بهداشت و مدیریت بیماری های دامی بهداشت و مدیریت بیماری های دامی
امیرعباس رشیدی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

59 مرکز زنجان ضرورت کاشت دانه روغنی (گیاه کاملینا) زراعت دانه های روغنی کلزا
سینا داودی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

60 مرکز قم کاشت، داشت و برداشت زعفران باغبانی گلخانه-گیاهان دارویی و قارچ گیاهان دارویی
محمدرضا مرادی دهنوی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

61 مرکز فارس عدالت اجتماعی و آب منابع طبیعی آبخیزداری آبخیز داری
سید مسعود سلیمان پور
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

62 مرکز اصفهان کاربرد تنظیم کننده های رشد گیاهی در تعدیل تنش های زنده و غیر زنده گیاهان باغبانی سبزی و صیفی سبزی و صیفی
ابراهیم لطیفی خواه
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

63 مرکز سمنان روش وفنون تدریس مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی مدیریت مدیریت
سعید کرکه آبادی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

64 مرکز کرمان مبارزه با انواع آفات گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای زراعت گیاهپزشکی گیاهپزشکی
مهدی ناصری
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

65 مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) مدیریت مصرف انرژی در ماشین های کشاورزی(جلسه دوم) فنی مهندسی و ماشین آلات کشاورزی ماشین های باغبانی ماشین های باغبانی
سیدمرتضی صداقت حسینی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

66 مرکز گیلان حکمرانی مشارکتی در مراتع 3 منابع طبیعی مرتع داری مرتع داری
محمدرضا رحمانی راد
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

67 مرکز مازندران مبارزه با بیماری لمپی اسکین دامپزشکی بهداشت و مدیریت بیماری های دامی بهداشت و مدیریت بیماری های دامی
نصراله واحدی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

68 مرکز خراسان رضوی استفاده از حسگرها در کشاورزی زراعت کشاورزی حفاظتی کشاورزی حفاظتی
صمد نظرزاده
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

69 مرکز دامغان بیماریهای پوستی و درمان متداول دامپزشکی بهداشت و مدیریت بیماری های دامی بهداشت و مدیریت بیماری های دامی
امیرعباس رشیدی
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

70 مرکز فارس خصوصیات ارقام جدید و تاریخ کاشت بهینه گندم نان در اقیلم گرم و خشک زراعت غلات گندم
سیروس طهماسبی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

71 مرکز اصفهان کاربرد تنظیم کننده های رشد گیاهی براسینواستروئید در تعدیل تنش شوری توت فرنگی باغبانی سبزی و صیفی سبزی و صیفی
ابراهیم لطیفی خواه
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

72 مرکز سمنان روش وفنون تدریس مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی مدیریت مدیریت
سعید کرکه آبادی
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

73 مرکز کرمان مبارزه با انواع آفات گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای زراعت گیاهپزشکی گیاهپزشکی
مهدی ناصری
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

74 مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) مدیریت مصرف انرژی در ماشین های کشاورزی(جلسه سوم) فنی مهندسی و ماشین آلات کشاورزی ماشین های باغبانی ماشین های باغبانی
سیدمرتضی صداقت حسینی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

3 روز

75 مرکز آذربایجان غربی - سیاست های حمایتی بخش کشاورزی (خرید تضمینی ، قیمت های تضمینی) مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی برنامه ریزی کشاورزی برنامه ریزی کشاورزی
لورنس انويه تکیه
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

76 مرکز خراسان جنوبی تولید نهال پهن برگان منابع طبیعی جنگل داری جنگل داری
مهدی غلامی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

77 مرکز مازندران مدیریت تغذیه،آبیاری و هرس درختان کیوی 1 باغبانی میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری کیوی
ابراهیم شب بو سورکوهی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

78 مرکز خراسان رضوی زمان مناسب برداشت چغندر قند زراعت گیاهان صنعتی و غده ای چغندرقند
جواد رضایی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

79 مرکز دامغان مدیریت پاییزه درختان پسته باغبانی میوه های سردسیری و خشک پسته
تقی عوض آبادیان
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

80 مرکز چهارمحال و بختیاری انبار و سردخانه های محصولات کشاورزی و کنترل شرایط محیطی آنها صنایع تبدیلی و غذایی نگهداری و ذخیره محصولات کشاورزی نگهداری و ذخیره محصولات کشاورزی
اعظم امیری
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

81 مرکز فارس ضرورت تسهیلگری مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی ترویج کشاورزی ترویج کشاورزی
آرمان بخشی جهرمی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

82 مرکز گلستان شکارگرهای مفید برای کنترل آفات زراعت گیاهپزشکی گیاهپزشکی
قاسم خدری
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

83 مرکز زنجان جوجه کشی بوقلمون علوم دامی طیور طیور
كاوه احمدی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

84 مرکز دزفول مبانی نظارت و ارزشیابی برنامه های ترویجی(1) مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی ترویج کشاورزی ترویج کشاورزی
فرامرز دائی چین
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

85 مرکز گیلان بیماریهای نوپدید و بازپدید مشترک بین انسان و دام 1 دامپزشکی بهداشت و مدیریت بیماری های دامی بهداشت و مدیریت بیماری های دامی
مجتبی رجبی کلوانی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

86 مرکز قزوین زراعت چوب- بخش اول منابع طبیعی جنگل داری جنگل داری
سعید رشوند
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

87 مرکز آذربایجان شرقی کنترل فرسایش و حفاظت خاک آب و خاک اصلاح و حاصلخیزی خاک اصلاح و حاصلخیزی خاک
اولدوز بخشی راد
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

88 مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) کشت و پرورش گیاهان دارویی در شرایط دیم(جلسه اول) باغبانی گلخانه-گیاهان دارویی و قارچ گیاهان دارویی
عباسعلی مونسی شبستری
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

89 مرکز آذربایجان غربی مدیریت کنه های تارتن در گلخانه ها باغبانی گیاهپزشکی گیاهپزشکی
مریم فروزان
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

90 مرکز اردبیل مدیریت آفات محصولات گلخانه ای بر پایه مهار زیستی زراعت گیاهپزشکی گیاهپزشکی
محمد خانجانی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

91 مرکز خراسان جنوبی تولید نهال پهن برگان منابع طبیعی جنگل داری جنگل داری
مهدی غلامی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

92 مرکز مازندران مدیریت تغذیه،آبیاری و هرس درختان کیوی 2 باغبانی میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری کیوی
ابراهیم شب بو سورکوهی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

93 مرکز خراسان رضوی ارقام و مناطق مستعد کشت پاییزه چغندر قند زراعت گیاهان صنعتی و غده ای چغندرقند
مسعود احمدی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

94 مرکز دامغان مدیریت پاییزه درختان پسته باغبانی میوه های سردسیری و خشک پسته
تقی عوض آبادیان
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

95 مرکز قم معرفی فرصت ها و چالش های دامداری عشایری علوم دامی دام سبک دام سبک
مهدی خجسته کی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

96 مرکز چهارمحال و بختیاری انبار و سردخانه های محصولات کشاورزی و کنترل شرایط محیطی آنها صنایع تبدیلی و غذایی نگهداری و ذخیره محصولات کشاورزی نگهداری و ذخیره محصولات کشاورزی
اعظم امیری
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

97 مرکز فارس مفهوم تسهیلگری مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی ترویج کشاورزی ترویج کشاورزی
آرمان بخشی جهرمی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

98 مرکز دزفول مبانی نظارت و ارزشیابی برنامه های ترویجی(2) مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی ترویج کشاورزی ترویج کشاورزی
فرامرز دائی چین
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

99 مرکز گیلان بیماریهای نوپدید و بازپدید مشترک بین انسان و دام 2 دامپزشکی بهداشت و مدیریت بیماری های دامی بهداشت و مدیریت بیماری های دامی
مجتبی رجبی کلوانی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

100 مرکز تهران آشنایی با تولید و انتشار اپلیکیشن های کشاورزی مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی آموزش کشاورزی آموزش کشاورزی
نصیه پور فاتح
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

101 مرکز قزوین زراعت چوب- بخش دوم منابع طبیعی جنگل داری جنگل داری
سعید رشوند
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

102 مرکز آذربایجان شرقی کنترل فرسایش و حفاظت خاک آب و خاک اصلاح و حاصلخیزی خاک اصلاح و حاصلخیزی خاک
اولدوز بخشی راد
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

103 مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) کشت و پرورش گیاهان دارویی در شرایط دیم(جلسه دوم) باغبانی گلخانه-گیاهان دارویی و قارچ گیاهان دارویی
عباسعلی مونسی شبستری
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

104 مرکز آذربایجان غربی بررسی و تحلیل اقلیم استان آذربایجان غربی منابع طبیعی آبخیزداری آبخیز داری
احمد نجفي ايگدير
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

105 مرکز خراسان شمالی مدیریت آفات کلزا زراعت دانه های روغنی کلزا
جلیل علوی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

106 مرکز اردبیل مدیریت آفات محصولات گلخانه ای بر پایه مهار زیستی زراعت گیاهپزشکی گیاهپزشکی
محمد خانجانی
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

107 مرکز مازندران مدیریت تغذیه،آبیاری و هرس درختان کیوی 3 باغبانی میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری کیوی
ابراهیم شب بو سورکوهی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

108 مرکز خراسان رضوی برداشت ذرت زراعت غلات ذرت
سعید خاوری خراسانی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

109 مرکز دامغان مدیریت پاییزه درختان پسته باغبانی میوه های سردسیری و خشک پسته
تقی عوض آبادیان
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

110 مرکز چهارمحال و بختیاری انبار و سردخانه های محصولات کشاورزی و کنترل شرایط محیطی آنها صنایع تبدیلی و غذایی نگهداری و ذخیره محصولات کشاورزی نگهداری و ذخیره محصولات کشاورزی
اعظم امیری
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

111 مرکز فارس روش‌های تسهیلگری مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی ترویج کشاورزی ترویج کشاورزی
آرمان بخشی جهرمی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

112 مرکز گیلان بیماریهای نوپدید و بازپدید مشترک بین انسان و دام 3 دامپزشکی بهداشت و مدیریت بیماری های دامی بهداشت و مدیریت بیماری های دامی
مجتبی رجبی کلوانی
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

113 مرکز قزوین زراعت چوب- بخش سوم منابع طبیعی جنگل داری جنگل داری
سعید رشوند
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

114 مرکز آذربایجان شرقی کنترل فرسایش و حفاظت خاک آب و خاک اصلاح و حاصلخیزی خاک اصلاح و حاصلخیزی خاک
اولدوز بخشی راد
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

115 مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) کشت و پرورش گیاهان دارویی در شرایط دیم(جلسه سوم) باغبانی گلخانه-گیاهان دارویی و قارچ گیاهان دارویی
عباسعلی مونسی شبستری
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

4 روز

116 مرکز گیلان تکثیر و پرورش زالو 1 شیلات و آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان آب شور سایر سخت پوستان و نرم تنان
مهران آوخ کیسمی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

117 مرکز خراسان جنوبی آفات و بیماری ها منابع طبیعی جنگل داری جنگل داری
مهدی بهدانی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

118 مرکز مازندران استفاده از پسماندهای کشاورزی در تغذیه دام 1 علوم دامی دام سنگین دام سنگین
علیرضا ذبیح‌اله‌زاده سماکوش
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

119 مرکز خراسان رضوی خلاقیت و نوآوری (قسمت 2) مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی توسعه روستایی توسعه روستایی
ریحانه شاقلی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

120 مرکز دامغان آشنایی با روش‌های شماره‌زنی دام علوم دامی دام سنگین دام سنگین
محمد سالار
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

121 مرکز آذربایجان شرقی مکانیزاسیون سیب زمینی فنی مهندسی و ماشین آلات کشاورزی مکانیزاسیون زراعت مکانیزاسیون زراعت
علی رشاد صدقی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

122 مرکز چهارمحال و بختیاری تولید میوه های خشک و لواشک صنایع تبدیلی و غذایی فن آوری پس از برداشت محصولات کشاورزی فن آوری پس از برداشت محصولات کشاورزی
اعظم امیری
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

123 مرکز فارس حاصلخیزی خاک (مبحث اول) آب و خاک اصلاح و حاصلخیزی خاک اصلاح و حاصلخیزی خاک
وحید محصلی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

124 مرکز گلستان منابع طبیعی و حفاظت از آن منابع طبیعی مرتع داری مرتع داری
اکرم احمدی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

125 مرکز مرکزی سامانه های نوین آبیاری (تیپ) آب و خاک سامانه های نوین آبیاری سامانه های نوین آبیاری
امیر مرادی نژاد
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

126 مرکز دزفول مبانی نظارت و ارزشیابی برنامه های ترویجی(3) مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی ترویج کشاورزی ترویج کشاورزی
فرامرز دائی چین
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

127 مرکز قزوین آشنایی با بیماریهای گلخانه ای- بخش اول باغبانی گیاهپزشکی گیاهپزشکی
فریدون آسائی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

128 مرکز کرمانشاه اندازه گیری تاج پوشش و شاخص گیاهی با استفاده از تصاویر RGB بخش اول منابع طبیعی آبخیزداری آبخیز داری
محمد احمدی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

129 مرکز کرمان حفظ و ارتقاء توان تولید خاک های کشاورزی آب و خاک اصلاح و حاصلخیزی خاک اصلاح و حاصلخیزی خاک
ناصر رشیدی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

130 مرکز همدان انتقال یافته های تحقیقاتی کشت گندم دیم (تکرار) زراعت غلات گندم
فرشته سیف
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

131 مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) تولید محصولات ارگانیک(جلسه اول) باغبانی سبزی و صیفی سبزی و صیفی
ربابه اصغری
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

132 مرکز گیلان تکثیر و پرورش زالو 2 شیلات و آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان آب شور سایر سخت پوستان و نرم تنان
مهران آوخ کیسمی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

133 مرکز خراسان شمالی پرورش قارچ خوراکی دکمه ای باغبانی گلخانه-گیاهان دارویی و قارچ قارچ های خوراکی
زهرا ربانی طراقی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

134 مرکز خراسان جنوبی آفات و بیماری ها منابع طبیعی جنگل داری جنگل داری
مهدی بهدانی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

135 مرکز مازندران استفاده از پسماندهای کشاورزی در تغذیه دام 2 علوم دامی دام سنگین دام سنگین
علیرضا ذبیح‌اله‌زاده سماکوش
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

136 مرکز هراز تحلیلی بر آموزش در هنرستان های کشاورزی و نقش آن در عرصه ترویج و توسعه فناوری نوین دانش بنیان 2 مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی ترویج کشاورزی ترویج کشاورزی
علی اصغر ثقفی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

137 مرکز خراسان رضوی اصول و مبانی مدیریت (قسمت2) مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی توسعه روستایی توسعه روستایی
ریحانه شاقلی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

138 مرکز دامغان آشنایی با روش‌های شماره‌زنی دام علوم دامی دام سنگین دام سنگین
محمد سالار
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

139 مرکز قم استفاده از فناوری نانوحباب در کشت های گلخانه ای (بخش دوم) باغبانی گلخانه-گیاهان دارویی و قارچ گل و گیاهان زینتی
کریم آتش نما
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

140 مرکز آذربایجان شرقی مکانیزاسیون سیب زمینی فنی مهندسی و ماشین آلات کشاورزی مکانیزاسیون زراعت مکانیزاسیون زراعت
علی رشاد صدقی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

141 مرکز چهارمحال و بختیاری تولید میوه های خشک و لواشک صنایع تبدیلی و غذایی فن آوری پس از برداشت محصولات کشاورزی فن آوری پس از برداشت محصولات کشاورزی
اعظم امیری
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

142 مرکز فارس پنیرهای سخت و نیمه‌سخت صنایع تبدیلی و غذایی شیر و فرآورده های لبنی شیر و فرآورده های لبنی
سیدسعید سخاوتی زاده
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

143 مرکز زنجان اهمیت مدیریت و توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی توسعه کشاورزی توسعه کشاورزی
مجتبی نوری
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

144 مرکز مرکزی سامانه های نوین آبیاری (تیپ) آب و خاک سامانه های نوین آبیاری سامانه های نوین آبیاری
امیر مرادی نژاد
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

145 مرکز دزفول مبانی نظارت و ارزشیابی برنامه های ترویجی(4) مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی ترویج کشاورزی ترویج کشاورزی
فرامرز دائی چین
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

146 مرکز قزوین آشنایی با بیماریهای گلخانه ای- بخش دوم باغبانی گیاهپزشکی گیاهپزشکی
فریدون آسائی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

147 مرکز کرمانشاه اندازه گیری تاج پوشش و شاخص گیاهی با استفاده از تصاویر RGB بخش دوم منابع طبیعی آبخیزداری آبخیز داری
محمد احمدی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

148 مرکز کرمان مدیریت آب در مزرعه و شرایط استفاده از سامانه های نوین آبیاری آب و خاک مدیریت آب کشاورزی مدیریت آب کشاورزی
نادر کوهی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

149 مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) تولید محصولات ارگانیک(جلسه دوم) باغبانی سبزی و صیفی سبزی و صیفی
ربابه اصغری
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

150 مرکز گیلان تکثیر و پرورش زالو 3 شیلات و آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان آب شور سایر سخت پوستان و نرم تنان
مهران آوخ کیسمی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

151 مرکز مازندران استفاده از پسماندهای کشاورزی در تغذیه دام 3 علوم دامی دام سنگین دام سنگین
علیرضا ذبیح‌اله‌زاده سماکوش
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

152 مرکز خراسان رضوی بازاریابی کاربردی (قسمت 15) مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی آموزش کشاورزی آموزش کشاورزی
سید احمد محدث حسینی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

153 مرکز دامغان آشنایی با روش‌های شماره‌زنی دام علوم دامی دام سنگین دام سنگین
محمد سالار
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

154 مرکز آذربایجان شرقی مکانیزاسیون سیب زمینی فنی مهندسی و ماشین آلات کشاورزی مکانیزاسیون زراعت مکانیزاسیون زراعت
علی رشاد صدقی
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

155 مرکز چهارمحال و بختیاری تولید میوه های خشک و لواشک صنایع تبدیلی و غذایی فن آوری پس از برداشت محصولات کشاورزی فن آوری پس از برداشت محصولات کشاورزی
اعظم امیری
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

156 مرکز فارس گوگل ارث (مبحث دوم) منابع طبیعی آبخیزداری آبخیز داری
سهراب صادقی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

157 مرکز تهران فرماندهی در بحران و مانور پدافند غیر عامل منابع طبیعی آبخیزداری آبخیز داری
مهدی صادقی پور مروی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

158 مرکز قزوین آشنایی با بیماریهای گلخانه ای- بخش سوم باغبانی گیاهپزشکی گیاهپزشکی
فریدون آسائی
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

159 مرکز کرمانشاه اندازه گیری تاج پوشش و شاخص گیاهی با استفاده از تصاویر RGB بخش سوم منابع طبیعی آبخیزداری آبخیز داری
محمد احمدی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

160 مرکز کرمان مدیریت آب در مزرعه و شرایط استفاده از سامانه های نوین آبیاری آب و خاک مدیریت آب کشاورزی مدیریت آب کشاورزی
نادر کوهی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

161 مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) تولید محصولات ارگانیک(جلسه سوم) باغبانی سبزی و صیفی سبزی و صیفی
ربابه اصغری
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

5 روز

162 مرکز مازندران مدیریت پرورش لیمو ترش 1 باغبانی میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری لیمو
حسین ملایی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

7 روز

163 مرکز خراسان رضوی ژئوموفولوژی کاربردی در آبخوانداری منابع طبیعی آبخیزداری آبخیز داری
علی واحدی طرقی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

7 روز

164 مرکز دامغان پیشگیری، کنترل و درمان بیماری تب برفکی دامپزشکی بهداشت و مدیریت بیماری های دامی بهداشت و مدیریت بیماری های دامی
مجید صدرالهی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

7 روز

165 مرکز آذربایجان شرقی ارزیابی اقتصادی پروژه‌های سرمایه‌گذاری مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی توسعه کشاورزی توسعه کشاورزی
علی شهنوازی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

7 روز

166 مرکز فارس مدیریت تلفیقی مگس انبه باغبانی گیاهپزشکی گیاهپزشکی
کریم سعیدی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

7 روز

167 مرکز گلستان پرورش قارچ دکمه ای زراعت غلات جو
قاسم خدری
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

7 روز

168 مرکز مرکزی سامانه های نوین آبیاری (تیپ) زراعت غلات گندم
ابوالفضل هدایتی پور
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

7 روز

169 مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) روش های استخراج ژنوم از گیاه، جانوران تا باکتری(جلسه اول) باغبانی گیاهپزشکی گیاهپزشکی
فاطمه ناصری
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

7 روز

170 مرکز تهران کارگاه آبیاری زیر سطحی - جلسه هفتم آب و خاک روش های آبیاری روش های آبیاری
حیدر طايفه رضايي
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

7 روز

171 مرکز مازندران مدیریت پرورش لیمو ترش 2 باغبانی میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری لیمو
حسین ملایی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

7 روز

172 مرکز خراسان رضوی شیمی خاک منابع طبیعی آبخیزداری آبخیز داری
مسعود درخشی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

7 روز

173 مرکز دامغان پیشگیری، کنترل و درمان بیماری تب برفکی دامپزشکی بهداشت و مدیریت بیماری های دامی بهداشت و مدیریت بیماری های دامی
مجید صدرالهی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

7 روز

174 مرکز آذربایجان شرقی ارزیابی اقتصادی پروژه‌های سرمایه‌گذاری مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی توسعه کشاورزی توسعه کشاورزی
علی شهنوازی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

7 روز

175 مرکز خراسان شمالی کاربرد آب های نامتعارف در کشاورزی آب و خاک مدیریت آب کشاورزی مدیریت آب کشاورزی
علی بزرگمهر
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

7 روز

176 مرکز فارس درآمدزایی از آپارات و روبیکا مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی مدیریت مدیریت
مریم کامجو
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

7 روز

177 مرکز مرکزی سامانه های نوین آبیاری (تیپ) زراعت غلات گندم
ابوالفضل هدایتی پور
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

7 روز

178 مرکز زنجان تحلیل وضعیت شیلات در استان زنجان مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی توسعه کشاورزی توسعه کشاورزی
محرم عین اللهی احمد آبادی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

7 روز

179 مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) روش های استخراج ژنوم از گیاه، جانوران تا باکتری(جلسه دوم) باغبانی گیاهپزشکی گیاهپزشکی
فاطمه ناصری
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

7 روز

180 مرکز مازندران مدیریت پرورش لیمو ترش 3 باغبانی میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری لیمو
حسین ملایی
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

7 روز

181 مرکز خراسان رضوی راهکارهای افزایش کارایی مصرف آب در کشاورزی آب و خاک شبکه های آبیاری و زهکشی شبکه های آبیاری و زهکشی
محمد حسین رحیمیان
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

7 روز

182 مرکز دامغان پیشگیری، کنترل و درمان بیماری تب برفکی دامپزشکی بهداشت و مدیریت بیماری های دامی بهداشت و مدیریت بیماری های دامی
مجید صدرالهی
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

7 روز

183 مرکز آذربایجان شرقی ارزیابی اقتصادی پروژه‌های سرمایه‌گذاری فنی مهندسی و ماشین آلات کشاورزی مکانیزاسیون زراعت مکانیزاسیون زراعت
علی شهنوازی
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

7 روز

184 مرکز فارس مراحل آماده‌سازی سالن پرورش مرغ گوشتی علوم دامی طیور طیور
غلامعباس ایزدی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

7 روز

185 مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) روش های استخراج ژنوم از گیاه، جانوران تا باکتری(جلسه سوم) باغبانی گیاهپزشکی گیاهپزشکی
فاطمه ناصری
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

7 روز

186 مرکز آذربایجان غربی مدیریت برداشت و پس از برداشت سیب باغبانی میوه های سردسیری و خشک سیب
قاسم حسني
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

187 مرکز مازندران زمستان گذرانی زنبور عسل 1 علوم دامی زنبورعسل زنبور عسل
مهدی حفاوتی طبری
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

188 مرکز خراسان رضوی مدیریت گاو شیری علوم دامی دام سنگین دام سنگین
مهدی سلطانی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

189 مرکز خراسان جنوبی تولید نهال سوزنی برگان منابع طبیعی جنگل داری جنگل داری
عباس رومی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

190 مرکز دامغان اصلاح نژاد دام علوم دامی دام سنگین دام سنگین
محمدمهدی کثیریان
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

191 مرکز همدان بررسی عمل و مکانیسم وقوع فرونشست در دشتها منابع طبیعی آبخیزداری آبخیز داری
مولودالسادات چاوشیان
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

192 مرکز گلستان اصول و اهداف ضد عفونی بذور غلات و سموم قابل توصیه زراعت غلات گندم
محمد علی دهقان
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

193 مرکز مرکزی لزوم احداث گلخانه های پیشرفته و روش احداث فنی مهندسی و ماشین آلات کشاورزی گلخانه (ماشین ها و تجهیزات) گلخانه (ماشین ها و تجهیزات)
صادق صادقی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

194 مرکز فارس باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن آب و خاک اصلاح و حاصلخیزی خاک اصلاح و حاصلخیزی خاک
نرگس آبدار
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

195 مرکز سمنان عناصرغذایی قارچ خوراکی باغبانی گلخانه-گیاهان دارویی و قارچ قارچ های خوراکی
مسعود آبیاری
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

196 مرکز سمنان انواع مالچ واهمیت آن در حفاظت ازخاک درمناطق خشک منابع طبیعی بیابان زدایی بیابان زدایی
ابراهیم یوسفی مبرهن
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

197 مرکز زابل اصول آماده سازی بستر کاشت در محیطهای گلخانه ای آب و خاک اصلاح و حاصلخیزی خاک اصلاح و حاصلخیزی خاک
غلامعلی کیخا
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

198 مرکز آذربایجان غربی معرفی انواع سیستم های اکولوژیکی جنگل زراعی منابع طبیعی جنگل داری جنگل داری
جلال هناره
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

199 مرکز مازندران زمستان گذرانی زنبور عسل 2 علوم دامی زنبورعسل زنبور عسل
مهدی حفاوتی طبری
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

200 مرکز خراسان جنوبی تولید نهال سوزنی برگان منابع طبیعی جنگل داری جنگل داری
عباس رومی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

201 مرکز خراسان رضوی سرمایه گذاری در کسب و کار کشاورزی مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی آموزش کشاورزی آموزش کشاورزی
محمد مظهری
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

202 مرکز دامغان اصلاح نژاد دام علوم دامی دام سنگین دام سنگین
محمدمهدی کثیریان
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

203 مرکز همدان بررسی عمل و مکانیسم وقوع فرونشست در دشتها منابع طبیعی آبخیزداری آبخیز داری
مولودالسادات چاوشیان
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

204 مرکز مرکزی لزوم احداث گلخانه های پیشرفته و روش احداث فنی مهندسی و ماشین آلات کشاورزی گلخانه (ماشین ها و تجهیزات) گلخانه (ماشین ها و تجهیزات)
صادق صادقی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

205 مرکز تهران بهداشت و ایمنی در سردخانه های مواد غذایی - جلسه اول صنایع تبدیلی و غذایی نگهداری و ذخیره محصولات کشاورزی نگهداری و ذخیره محصولات کشاورزی
شادی بصیری
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

206 مرکز فارس تحولات تاریخی مدیریت منابع آب منابع طبیعی آبخیزداری آبخیز داری
سید مسعود سلیمان پور
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

207 مرکز آذربایجان غربی نکات کلیدی در کشت نخود دیم زراعت حبوبات نخود
فرشيد طلعت
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

208 مرکز مازندران زمستان گذرانی زنبور عسل 3 علوم دامی زنبورعسل زنبور عسل
مهدی حفاوتی طبری
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

209 مرکز خراسان رضوی پردازش تصویر در کشاورزی زراعت کشاورزی حفاظتی کشاورزی حفاظتی
صمد نظرزاده
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

210 مرکز دامغان اصلاح نژاد دام علوم دامی دام سنگین دام سنگین
محمدمهدی کثیریان
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

211 مرکز ایلام فرسایش خاک و روش های کنترل آن (جلسه اول) منابع طبیعی آبخیزداری آبخیز داری
فریدون سلیمانی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

212 مرکز فارس اپی ژنتیک در آبزی‌پروری شیلات و آبزیان تکثیر و پرورش ماهیان زینتی سایر
مهدی پورداود
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

213 مرکز کردستان مدیریت زمستان گذرانی در زنبورداری علوم دامی زنبورعسل زنبور عسل
شاهو دشتی
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

214 مرکز سمنان ماشین های کشاورزی زراعت مکانیزاسیون کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی
سیدرضا میرمحسنی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

10 روز

215 مرکز مازندران زمستان گذرانی زنبور عسل 4 علوم دامی زنبورعسل زنبور عسل
مهدی حفاوتی طبری
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

11 روز

216 مرکز خراسان رضوی برداشت سیب‌زمینی زراعت محصولات علوفه ای و جالیزی سیب زمینی
کوروش شجاعی نوفرست
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

11 روز

217 مرکز خراسان جنوبی جنگل کاری منابع طبیعی جنگل داری جنگل داری
اسما حیدری
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

11 روز

218 مرکز دامغان اصول ترویج وآموزش کشاورزی مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی ترویج کشاورزی ترویج کشاورزی
خلیل اله حسن بیکی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

11 روز

219 مرکز چهارمحال و بختیاری تولید دمنوش های گیاهی و چای های کیسه ای صنایع تبدیلی و غذایی فن آوری پس از برداشت محصولات کشاورزی فن آوری پس از برداشت محصولات کشاورزی
اعظم امیری
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

11 روز

220 مرکز گلستان مدیریت آخر فصل مگس مدیرترانه ای زراعت گیاهپزشکی گیاهپزشکی
محمد تقی مبشری
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

11 روز

221 مرکز آذربایجان غربی بیماری لکه سیاه سیب و راهکارهای مدیریتی باغبانی گیاهپزشکی گیاهپزشکی
سیامک حنیفه
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

11 روز

222 مرکز خراسان شمالی قوانین و مقررات منابع طبیعی منابع طبیعی مرتع داری مرتع داری
محمدتقی احمدی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

11 روز

223 مرکز مازندران زمستان گذرانی زنبور عسل 5 علوم دامی زنبورعسل زنبور عسل
مهدی حفاوتی طبری
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

11 روز

224 مرکز خراسان رضوی مدیریت تلفیقی بیماری‌های مهم گندم در استان خراسان رضوی زراعت غلات گندم
رضا اقنوم
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

11 روز

225 مرکز خراسان جنوبی جنگل کاری منابع طبیعی جنگل داری جنگل داری
اسما حیدری
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

11 روز

226 مرکز دامغان اصول ترویج وآموزش کشاورزی مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی ترویج کشاورزی ترویج کشاورزی
خلیل اله حسن بیکی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

11 روز

227 مرکز چهارمحال و بختیاری تولید دمنوش های گیاهی و چای های کیسه ای صنایع تبدیلی و غذایی فن آوری پس از برداشت محصولات کشاورزی فن آوری پس از برداشت محصولات کشاورزی
اعظم امیری
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

11 روز

228 مرکز تهران بهداشت و ایمنی در سردخانه های مواد غذایی - جلسه دوم صنایع تبدیلی و غذایی نگهداری و ذخیره محصولات کشاورزی نگهداری و ذخیره محصولات کشاورزی
شادی بصیری
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

11 روز

229 مرکز ایلام تناوب زراعی و اهمیت آن در زراعت غلات زراعت غلات گندم
زینب سبزی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

11 روز

230 مرکز آذربایجان غربی مدیریت آفات و بیماریهای باغات سیب پس از برداشت محصول باغبانی گیاهپزشکی گیاهپزشکی
علی رضا خليل آريا
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

11 روز

231 مرکز مازندران زمستان گذرانی زنبور عسل 6 علوم دامی زنبورعسل زنبور عسل
مهدی حفاوتی طبری
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

11 روز

232 مرکز خراسان رضوی عیارسنجی و تعیین افت چغندرقند زراعت گیاهان صنعتی و غده ای چغندرقند
مسعود احمدی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

11 روز

233 مرکز دامغان اصول ترویج وآموزش کشاورزی مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی ترویج کشاورزی ترویج کشاورزی
خلیل اله حسن بیکی
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

11 روز

234 مرکز ایلام فرسایش خاک و روش های کنترل آن (جلسه دوم) منابع طبیعی آبخیزداری آبخیز داری
فریدون سلیمانی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

11 روز

235 مرکز چهارمحال و بختیاری تولید دمنوش های گیاهی و چای های کیسه ای صنایع تبدیلی و غذایی فن آوری پس از برداشت محصولات کشاورزی فن آوری پس از برداشت محصولات کشاورزی
اعظم امیری
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

11 روز

236 مرکز آذربایجان غربی اقتصاد شیلات و تعیین میزان بهینه صید و صیادی مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی برنامه ریزی کشاورزی برنامه ریزی کشاورزی
لورنس انويه تکیه
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

12 روز

237 مرکز مازندران پرورش ماهیان سردآبی 1 شیلات و آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین ماهیان سردابی
نادعلی یوسفی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

12 روز

238 مرکز خراسان جنوبی درختکاری و توسعه فضای سبز منابع طبیعی جنگل داری جنگل داری
حمید رضا محمودی بجد
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

12 روز

239 مرکز خراسان رضوی خلاقیت و نوآوری (قسمت 3) مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی توسعه روستایی توسعه روستایی
ریحانه شاقلی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

12 روز

240 مرکز چهارمحال و بختیاری مدیریت باغ پس از برداشت باغبانی میوه های سردسیری و خشک بادام
اعظم امیری
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

12 روز

241 مرکز گلستان بیماری های فیزیولوژیک گوجه فرنگی زراعت محصولات علوفه ای و جالیزی گوجه فرنگی
شهربانو وکیلی بسطام
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

12 روز

242 مرکز تهران دوره آموزش پدافند غیر عامل در حوزه زراعت و باغبانی منابع طبیعی آبخیزداری آبخیز داری
مهدی صادقی پور مروی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

12 روز

243 مرکز دامغان اصول تهیه سیلوی ذرت مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی آموزش کشاورزی آموزش کشاورزی
مهدی کلانی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

12 روز

244 مرکز زابل حفاظت و اصلاح خاک های کشاورزی (خاک های شور و قلیا) آب و خاک اصلاح و حاصلخیزی خاک اصلاح و حاصلخیزی خاک
علیرضا اکبری مقدم
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

12 روز

245 مرکز آذربایجان غربی اصول کاشت سیر زراعت محصولات علوفه ای و جالیزی سیر
مشهيد هناره
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

12 روز

246 مرکز مازندران پرورش ماهیان سردآبی 2 شیلات و آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین ماهیان سردابی
نادعلی یوسفی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

12 روز

247 مرکز خراسان جنوبی نگهداری و جمع آوری بذور منابع طبیعی جنگل داری جنگل داری
علیرضا پردل
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

12 روز

248 مرکز خراسان شمالی تولید بذر گیاهان دارویی باغبانی گلخانه-گیاهان دارویی و قارچ گیاهان دارویی
مهدی باور
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

12 روز

249 مرکز خراسان رضوی اصول و مبانی مدیریت (قسمت 3) مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی توسعه روستایی توسعه روستایی
ریحانه شاقلی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

12 روز

250 مرکز چهارمحال و بختیاری مدیریت باغ پس از برداشت باغبانی میوه های سردسیری و خشک گردو
اعظم امیری
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

12 روز

251 مرکز تهران آشنایی با ساختمان و تاسیسات گاوداری فری استال - جلسه اول علوم دامی دام سنگین دام سنگین
علیرضا آقاشاهی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

12 روز

252 مرکز دامغان اصول تهیه سیلوی ذرت مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی آموزش کشاورزی آموزش کشاورزی
مهدی کلانی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

12 روز

253 مرکز کردستان آفات درختان میوه سردسیری باغبانی گیاهپزشکی گیاهپزشکی
میثم قیسوندی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

12 روز

254 مرکز آذربایجان غربی انتخاب ارقام گندم آبی جهت کاشت زراعت غلات گندم
علیرضا عیوضی
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

12 روز

255 مرکز مازندران پرورش ماهیان سردآبی 3 شیلات و آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین ماهیان سردابی
نادعلی یوسفی
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

12 روز

256 مرکز خراسان رضوی بازاریابی کاربردی (قسمت 16) مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی آموزش کشاورزی آموزش کشاورزی
سید احمد محدث حسینی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

12 روز

257 مرکز ایلام فرسایش خاک و روش های کنترل آن (جلسه سوم) منابع طبیعی آبخیزداری آبخیز داری
فریدون سلیمانی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

12 روز

258 مرکز چهارمحال و بختیاری مدیریت باغ پس از برداشت باغبانی میوه های سردسیری و خشک هلو و شلیل
اعظم امیری
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

12 روز

259 مرکز تهران آشنایی با فواید تغذیه ایی تخم مرغ علوم دامی طیور طیور
سید مجید حسینی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

12 روز

260 مرکز دامغان اصول تهیه سیلوی ذرت مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی آموزش کشاورزی آموزش کشاورزی
مهدی کلانی
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

12 روز

261 مرکز خوزستان خود کنترلی معیارها و مخاطرات بهداشتی در فرآورده های خام دامی و خوراک دام دامپزشکی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی با منشا دامی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی با منشا دامی
عبدالله محمد حسنی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

13 روز

262 مرکز مازندران تولید و پرورش نهال 1 باغبانی میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری مرکبات
سید رسول ضیا تبار احمدی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

13 روز

263 مرکز خراسان جنوبی ماشین آلات مورد استفاده در نهالستان منابع طبیعی جنگل داری جنگل داری
محمد کوزه گر گسک
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

13 روز

264 مرکز خراسان رضوی تولید صنعتی فراورده های لبنی صنایع تبدیلی و غذایی شیر و فرآورده های لبنی شیر و فرآورده های لبنی
حسن رشیدی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

13 روز

265 مرکز چهارمحال و بختیاری آماده سازی بستر باغ بادام باغبانی میوه های سردسیری و خشک بادام
سید اصغر موسوی قهفرخی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

13 روز

266 مرکز گلستان آبخوانداری در شرایط تغییر اقلیم منابع طبیعی آبخیزداری آبخیز داری
قاسم خدری
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

13 روز

267 مرکز دامغان عوامل خسارت زای غیر زنده در کشاورزی باغبانی گیاهپزشکی گیاهپزشکی
محمد تقی قانع پور
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

13 روز

268 مرکز زابل اصول مدیریت آبیاری و تغذیه محصولات گلخانه ای آب و خاک اصلاح و حاصلخیزی خاک اصلاح و حاصلخیزی خاک
غلامعلی کیخا
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

13 روز

269 مرکز آذربایجان غربی افزایش تولید در باغات گردو باغبانی میوه های سردسیری و خشک گردو
رضا رضایی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

13 روز

270 مرکز مازندران تولید و پرورش نهال 2 باغبانی میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری مرکبات
سید رسول ضیا تبار احمدی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

13 روز

271 مرکز خراسان جنوبی ماشین آلات مورد استفاده در نهالستان منابع طبیعی جنگل داری جنگل داری
محمد کوزه گر گسک
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

13 روز

272 مرکز هراز تحلیلی بر آموزش در هنرستان های کشاورزی و نقش آن در عرصه ترویج و توسعه فناوری نوین دانش بنیان 3 مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی ترویج کشاورزی ترویج کشاورزی
علی اصغر ثقفی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

13 روز

273 مرکز خراسان شمالی مدیریت بهینه مصرف آب آب و خاک مدیریت آب کشاورزی مدیریت آب کشاورزی
حسن خسروی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

13 روز

274 مرکز خراسان رضوی کاربرد صمغ های بومی ایران صنایع تبدیلی و غذایی نگهداری و ذخیره محصولات کشاورزی نگهداری و ذخیره محصولات کشاورزی
زهرا شیخ الاسلامی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

13 روز

275 مرکز چهارمحال و بختیاری آماده سازی بستر باغ بادام باغبانی میوه های سردسیری و خشک بادام
سید اصغر موسوی قهفرخی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

13 روز

276 مرکز دامغان عوامل خسارت زای غیر زنده در کشاورزی زراعت گیاهپزشکی گیاهپزشکی
محمد تقی قانع پور
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

13 روز

277 مرکز مازندران تولید و پرورش نهال 3 باغبانی میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری مرکبات
سید رسول ضیا تبار احمدی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

13 روز

278 مرکز ایلام فرسایش خاک و روش های کنترل آن (جلسه چهارم) منابع طبیعی آبخیزداری آبخیز داری
فریدون سلیمانی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

13 روز

279 مرکز چهارمحال و بختیاری آماده سازی بستر باغ بادام باغبانی میوه های سردسیری و خشک بادام
سید اصغر موسوی قهفرخی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

13 روز

280 مرکز دامغان عوامل خسارت زای غیر زنده در کشاورزی باغبانی گیاهپزشکی گیاهپزشکی
محمد تقی قانع پور
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

13 روز

281 مرکز مازندران بهره برداری از سامانه آبیاری قطره ای 1 آب و خاک سامانه های نوین آبیاری سامانه های نوین آبیاری
محمد اسماعیل کمالی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

14 روز

282 مرکز خراسان جنوبی نگهداری و جمع آوری بذور منابع طبیعی جنگل داری جنگل داری
علیرضا پردل
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

14 روز

283 مرکز خراسان رضوی تهیه نقشه های فیزیوگرافی حوزه آبخیر با استفاده از نرم افزار ILWIS منابع طبیعی آبخیزداری آبخیز داری
زهره شیبانی زاده
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

14 روز

284 مرکز چهارمحال و بختیاری استفاده از ضایعات کشاورزی در تغذیه دام علوم دامی دام سنگین دام سنگین
گلناز تاسلی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

14 روز

285 مرکز گلستان شناسایی و مدیریت بیماری های گردو زراعت گیاهپزشکی گیاهپزشکی
حجت اله ربانی نسب
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

14 روز

286 مرکز دامغان امنیت زیستی در مواد غذایی دامپزشکی قرنطینه و امنیت زیستی قرنطینه و امنیت زیستی
علی رشیدی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

14 روز

287 مرکز تهران کارگاه آبیاری زیر سطحی - جلسه هشتم آب و خاک روش های آبیاری روش های آبیاری
حیدر طايفه رضايي
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

14 روز

288 مرکز مازندران بهره برداری از سامانه آبیاری قطره ای 2 آب و خاک سامانه های نوین آبیاری سامانه های نوین آبیاری
محمد اسماعیل کمالی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

14 روز

289 مرکز خراسان جنوبی درختکاری و توسعه فضای سبز منابع طبیعی جنگل داری جنگل داری
حمید رضا محمودی بجد
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

14 روز

290 مرکز خراسان رضوی آشنایی با خصوصیات اکوفیزیولوژیکی و دارویی زنیان منابع طبیعی مرتع داری مرتع داری
سیده محبوبه میرمیران
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

14 روز

291 مرکز چهارمحال و بختیاری استفاده از ضایعات کشاورزی در تغذیه دام