ردیف عنوان دوره محصول مرتبط مدرس سطح برگزاری(ملی یا استانی) مجری تاریخ اجرا شروع برنامه مانده تا اجرا آدرس کانال وبینار نام کاربری کانال وبینار رمز عبور کانال وبینار

1

چغندرقند
عباس سلیمانی فرد
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 09:45 - 08:30

امروز

ميهمان

2

اختلالات غیرواگیر در درختان پسته
محمد تقی قانع پور
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 09:45 - 08:30

امروز

ميهمان

3

نقش بیوتکنولوژی در تغذیه دام و طیور
مهدی سلطانی

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 09:45 - 08:30

امروز

4

مارکتینگ یابازاریابی قارچ خوراکی
مسعود آبیاری

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 09:45 - 08:30

امروز

ميهمان

5

علل و عوامل تخريب عرصه‌هاي مرتعي 1
حسن قلیچ نیا عمرانی

استانی

مرکز مازندران ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 09:45 - 08:30

امروز

ميهمان

6

کشت چغندر پاییزه در استان کرمانشاه از تحقیق تا توسعه
علی جلیلیان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 09:45 - 08:30

امروز

ميهمان

7

مدیریت علف های هرز در باغات
لیلا حبیبیان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز گلستان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 09:45 - 08:30

امروز

ميهمان

8

برنامه های حوزه حجاب و عفاف
عصمت حسنی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز زنجان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 09:45 - 08:30

امروز

ميهمان

9

اصول و مبانی پمپ های هیدرولیک
عبداله ایمان مهر

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 09:45 - 08:30

امروز

ميهمان

10

کشت و پرورش گیاهان دارویی در شرایط دیم(جلسه اول)
عباسعلی مونسی شبستری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 09:45 - 08:30

امروز

ميهمان

11

انتخاب ارقام مناسب انگور بر اساس پارامترهای فیزیولوژیکی
حمیدرضا طحانیان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز شاهرود ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 09:45 - 08:30

امروز

ميهمان

12

بررسی رابطه دام و مرتع (مبحث اول)
سیدمحمدرضا حبیبیان

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 09:45 - 08:30

امروز

ميهمان

13

تحقیقات در فرآوری آبزیان ۱
نائره بشارتی

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 09:45 - 08:30

امروز

ميهمان

14

پرورش زنبور عسل
یاسر رحیمیان

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 09:45 - 08:30

امروز

ميهمان

15

مدیریت پرورش جوجه های گوشتی (جلسه پنجم) طیور
امین کاظمی زاده

ملی

مرکز لرستان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 11:15 - 10:00

امروز

ميهمان

16

اختلالات غیرواگیر در درختان پسته
محمد تقی قانع پور
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 11:15 - 10:00

امروز

ميهمان

17

عوامل و محرک های موثر در توانمندسازی زنان روستایی(1)
ریحانه شاقلی

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 11:15 - 10:00

امروز

18

مکانیزاسیون باغات
سیدرضا میرمحسنی

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 11:15 - 10:00

امروز

ميهمان

19

علل و عوامل تخريب عرصه‌هاي مرتعي 2
حسن قلیچ نیا عمرانی

استانی

مرکز مازندران ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 11:15 - 10:00

امروز

ميهمان

20

مراحل تولید گیاهان جالیزی در گلخانه
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 11:15 - 10:00

امروز

barberu

Br50197

21

معرفی ارقام مناسب هلو و شلیل برای استان اردبیل
سید یعقوب سیدمعصومی خیاوی

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 11:15 - 10:00

امروز

ميهمان

22

شناخت پمپ های هیدرولیکی
عبداله ایمان مهر

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 11:15 - 10:00

امروز

ميهمان

23

کشت و پرورش گیاهان دارویی در شرایط دیم(جلسه دوم)
عباسعلی مونسی شبستری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 11:15 - 10:00

امروز

ميهمان

24

بررسی رابطه دام و مرتع (مبحث دوم)
سیدمحمدرضا حبیبیان

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 11:15 - 10:00

امروز

ميهمان

25

تحقیقات در فرآوری آبزیان ۲
نائره بشارتی

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 11:15 - 10:00

امروز

ميهمان

26

پرورش زنبور عسل
یاسر رحیمیان

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 11:15 - 10:00

امروز

ميهمان

27

اهمیت ترسیب کربن در مناطق خشک (بخش دوم)
کریم آتش نما
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز قم ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 11:15 - 10:00

امروز

ميهمان

28

انتخاب ارقام مختلف انگور بر اساس پارامترهای فیزیولوژیکی
حمیدرضا طحانیان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز شاهرود ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 11:15 - 10:00

امروز

ميهمان

29

شناسایی و مبارزه با بیماریهای ویروسی غلات گیاهپزشکی
محمد دالوند
(فاقد رزومه)

ملی

مرکز لرستان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 12:45 - 11:30

امروز

ميهمان

30

اختلالات غیرواگیر در درختان پسته
محمد تقی قانع پور
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 12:45 - 11:30

امروز

ميهمان

31

روش های مبارزه با علف های هرز
محسن جلالیان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 12:45 - 11:30

امروز

ميهمان

32

علل و عوامل تخريب عرصه‌هاي مرتعي 3
حسن قلیچ نیا عمرانی

استانی

مرکز مازندران ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 12:45 - 11:30

امروز

ميهمان

33

مراحل تولید گیاهان جالیزی در گلخانه
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 12:45 - 11:30

امروز

barberu

Br50197

34

معرفی ارقام مناسب هلو و شلیل برای استان اردبیل
سید یعقوب سیدمعصومی خیاوی

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 12:45 - 11:30

امروز

ميهمان

35

اصول محاسباتی پمپ های هیدرولیکی
عبداله ایمان مهر

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 12:45 - 11:30

امروز

ميهمان

36

کشت و پرورش گیاهان دارویی در شرایط دیم(جلسه سوم)
عباسعلی مونسی شبستری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 12:45 - 11:30

امروز

ميهمان

37

تحقیقات در فرآوری آبزیان 3
نائره بشارتی

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 12:45 - 11:30

امروز

ميهمان

38

پرورش زنبور عسل
یاسر رحیمیان

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 12:45 - 11:30

امروز

ميهمان

39

مدیریت تاکستان در فصل خواب
بیژن کاووسی

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 12:45 - 11:30

امروز

ميهمان

40

کشت داشت و برداشت زعفران
تقی عوض آبادیان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 09:45 - 08:30

1 روز

41

مدیریت مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز کینوا
مجید عباسپور

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 09:45 - 08:30

1 روز

42

آیش و تناوب وبرداشت و نگهداری محصولات -زراعت عمومی - سنجش مهارت بزرگسالان بخش اول
پرویز قاسمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 09:45 - 08:30

1 روز

43

زراعت حبوبات دیم
فرود صالحی

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 09:45 - 08:30

1 روز

44

ساده‌ترین روش روغن‌گیری دانه‌های روغنی
سعیده طهماسبی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 09:45 - 08:30

1 روز

45

زن در اسلام سیره حضرت زهرا (س)(جلسه اول)
مهدی مصری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 09:45 - 08:30

1 روز

46

آشنایی با گردشگری کشاورزی
سعید رضا اصغری

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 09:45 - 08:30

1 روز

47

آنالیز خلاء عملکرد راهبردی در امنیت غذایی کشور
علیرضا محمدی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز شاهرود ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 09:45 - 08:30

1 روز

48

ارزیابی تجارت و تولید محصولات اساسی کشاورزی
ساسان هوشیار

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 09:45 - 08:30

1 روز

49

گیاهان نیمه انگلی
سامان ملکی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کردستان ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 09:45 - 08:30

1 روز

50

تکثیر ماهیان خاویاری 1
افشار ذوقی شلمانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 09:45 - 08:30

1 روز

51

کاربردهای شبکه عصبی مصنوعی در حوزه کشاورزی اصلاح و حاصلخیزی خاک
علی مرشدی

ملی

شبکه دانش کشاورزی ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

52

پروار بندی بره دام سبک
غلام حسن جمشیدی
(فاقد رزومه)

ملی

مرکز لرستان ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

53

زاد آوری طبیعی و دست کاشت در جنگلهای بلوط غرب
احمد حسینی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

54

مدیریت تغذیه مرکبات در استان هرمزگان
جهانشاه صالح

استانی

مرکز هرمزگان ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

55

کشت داشت و برداشت زعفران
تقی عوض آبادیان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

56

آشنایی با کشاورزی دقیق و مزیت‌های آن
سعید عباسی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز همدان ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

57

برآورد نیاز آبی گیاهان
محسن رحم دل

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

58

آماده سازی بستر و پاکسازی
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

59

الگوی کشت محصولات زراعی با محوریت زراعت گندم 1
مسعود کامل
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز مازندران ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

60

آیش و تناوب وبرداشت و نگهداری محصولات -زراعت عمومی - سنجش مهارت بزرگسالان بخش دوم
پرویز قاسمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

61

تولید نهال سوزنی برگان
یونس رستمی کیا

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

62

تغییر الگوی کشت
فرود صالحی

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

63

ساده‌ترین روش روغن‌گیری دانه‌های روغنی
سعیده طهماسبی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

64

زن در اسلام سیره حضرت زهرا (س)(جلسه دوم)
مهدی مصری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

65

آشنایی با گردشگری کشاورزی
سعید رضا اصغری

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

66

جمع بندی موارد مرتبط با کاربرد محصول فرعی پسته
محمد یگانه پرست

استانی

مرکز قم ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

67

بیماری‌های باکتریایی مرکبات (مبحث دوم)
محمدمهدی فقیهی

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

68

تکثیر ماهیان خاویاری 2
افشار ذوقی شلمانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

69

فرق میان نیروی کار. منابع انسانی و مدیریت استعدها توسعه منابع انسانی
فیروز سلیمانی
(فاقد رزومه)

ملی

مرکز لرستان ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 12:45 - 11:30

1 روز

70

روش‌های کشت نانوکلروپسیس و کاربرد آن میکرو جلبک ها
سیروس سنگری

ملی

شبکه دانش کشاورزی ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 12:45 - 11:30

1 روز

71

کشت داشت و برداشت زعفران
تقی عوض آبادیان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 12:45 - 11:30

1 روز

72

کشت‌وکار زیره سیاه
مجید رضا کیانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 12:45 - 11:30

1 روز

73

آماده سازی بستر و پاکسازی
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 12:45 - 11:30

1 روز

74

الگوی کشت محصولات زراعی با محوریت زراعت گندم 2
ولی اله رامئه
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز مازندران ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 12:45 - 11:30

1 روز

75

آیش و تناوب وبرداشت و نگهداری محصولات -زراعت عمومی - سنجش مهارت بزرگسالان بخش سوم
پرویز قاسمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 12:45 - 11:30

1 روز

76

تولید نهال سوزنی برگان
یونس رستمی کیا

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 12:45 - 11:30

1 روز

77

اثرات اقلیم برکشاورزی
فرود صالحی

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 12:45 - 11:30

1 روز

78

ساده‌ترین روش روغن‌گیری دانه‌های روغنی
سعیده طهماسبی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 12:45 - 11:30

1 روز

79

زن در اسلام سیره حضرت زهرا (س)(جلسه سوم)
مهدی مصری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 12:45 - 11:30

1 روز

80

رفرنس‌نویسی با مندلی
حکیمه هوشمند

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 12:45 - 11:30

1 روز

81

تکثیر ماهیان خاویاری 3
افشار ذوقی شلمانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 12:45 - 11:30

1 روز

82

بررسی جایگزینی دامهای برتر در گله
جواد احمدپناه

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 09:45 - 08:30

2 روز

83

استقرار مدیریت سبز 1
نائره بشارتی

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 09:45 - 08:30

2 روز

84

تولید خوراک دام و طیور
مهدی کلانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 09:45 - 08:30

2 روز

85

آشنایی با تجهیزات سردخانه ایی - جلسه 1
شادی بصیری

استانی

مرکز تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 09:45 - 08:30

2 روز

86

اصول و مبانی مدیریت در سازمان (قسمت 6)
ریحانه شاقلی

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 09:45 - 08:30

2 روز

87

فرآوری گیاهان دارویی
سمیه السادات صباغ

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 09:45 - 08:30

2 روز

88

تمهیدات لازم جهت کوچ صحیح کلنی های زنبورعسل
عطااله رحیمی

استانی

مرکز کردستان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 09:45 - 08:30

2 روز

89

کنترل آفات و امراض -زراعت عمومی - سنجش مهارت بزرگسالان بخش اول
پرویز قاسمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 09:45 - 08:30

2 روز

90

نگرشی بر مجموعه مجلد فلور ایران
فاطمه فدائی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز گلستان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 09:45 - 08:30

2 روز

91

ارزیابی اثرات زیست محیطی خاک در کشاورزی
مجتبی یحیی آبادی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 09:45 - 08:30

2 روز

92

زبان تخصصی کشاورزی Agri-U5
اکبر فخری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 09:45 - 08:30

2 روز

93

بهینه سازی مصرف کودهای فسفری جهت تولید غلات و پیشنهادهای کاربردی (جلسه اول)
مهدی کریمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 09:45 - 08:30

2 روز

94

فراوری گیاهان دارویی
اسماعیل باباخانزاده سجیرانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز شاهرود ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 09:45 - 08:30

2 روز

95

تغییر اقلیم و تاثیر آن بر خاک و امنیت غذایی
محمود محمدی

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 09:45 - 08:30

2 روز

96

آشنایی با انواع کودها (مبحث دوم)
وحید محصلی

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 09:45 - 08:30

2 روز

97

کارآفرینی بعد از بازنشستگی
محمدرضا غلامپور

استانی

مرکز کرمان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 09:45 - 08:30

2 روز

98

مدیریت پرورش جوجه های گوشتی (جلسه ششم) طیور
امین کاظمی زاده

ملی

مرکز لرستان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

99

اصلاح نژاد گوسفند
جواد احمدپناه

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

100

استقرار مدیریت سبز 2
نائره بشارتی

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

101

تولید خوراک دام و طیور
مهدی کلانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

102

تولید و بسته بندی ترشیجات
پوران کریمی تزرجی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز هرمزگان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

103

آشنایی با تجهیزات سردخانه ایی - جلسه 2
شادی بصیری

استانی

مرکز تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

104

مدیریت مزرعه (قسمت 3)
شجاعت زارع
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

105

بازاریابی گردشگری روستایی
نرگس خراباتی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

106

آب وآبیاری
فیض اله فیضی

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

107

کنترل آفات و امراض -زراعت عمومی - سنجش مهارت بزرگسالان بخش دوم
پرویز قاسمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

108

آشنایی با آفت بید کلم
وحید مهدوی

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

109

ارزیابی اثرات زیست محیطی آب در کشاورزی
مجتبی یحیی آبادی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

110

زبان تخصصی کشاورزی Agri-U5
اکبر فخری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

111

مبانی کشت و بافت گیاهی
راحله گرزی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز زنجان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

112

بهینه سازی مصرف کودهای فسفری جهت تولید غلات و پیشنهادهای کاربردی (جلسه دوم)
مهدی کریمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

113

تغییر اقلیم و تاثیر آن بر خاک و امنیت غذایی
محمود محمدی

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

114

مصرف کمپوست در کشاورزی (بخش پانزدهم)
محمد هادی میرزاپور

استانی

مرکز قم ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

115

اصول و مبانی تغییر اقلیم
پارسا حقیقی

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

116

الگوی کشت محصولات زراعی با محوریت زراعت چغندر پاییزه
علی اصغر جواهری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

117

استقرار مدیریت سبز 3
نائره بشارتی

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 12:45 - 11:30

2 روز

118

تولید خوراک دام و طیور
مهدی کلانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 12:45 - 11:30

2 روز

119

آشنایی با تجهیزات سردخانه ایی - جلسه 3
شادی بصیری

استانی

مرکز تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 12:45 - 11:30

2 روز

120

بازاریابی کاربردی (قسمت 6)
سید احمد محدث حسینی

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 12:45 - 11:30

2 روز

121

آب و آبیاری
فیض اله فیضی

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 12:45 - 11:30

2 روز

122

کنترل آفات و امراض -زراعت عمومی - سنجش مهارت بزرگسالان بخش سوم
پرویز قاسمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 12:45 - 11:30

2 روز

123

مدیریت تلفیقی آفت بید کلم
وحید مهدوی

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 12:45 - 11:30

2 روز

124

ارزیابی اثرات زیست محیطی محصولات کشاورزی
مجتبی یحیی آبادی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 12:45 - 11:30

2 روز

125

زبان تخصصی کشاورزی Agri-U5
اکبر فخری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 12:45 - 11:30

2 روز

126

بهینه سازی مصرف کودهای فسفری جهت تولید غلات و پیشنهادهای کاربردی (جلسه سوم)
مهدی کریمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 12:45 - 11:30

2 روز

127

تغییر اقلیم و تاثیر آن بر خاک و امنیت غذایی
محمود محمدی

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 12:45 - 11:30

2 روز

128

مواد نگهدارنده در غذا
سیدسعید سخاوتی زاده

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 12:45 - 11:30

2 روز

129

الگوی کشت محصولات زراعی با محوریت زراعت چغندر پاییزه
علی اصغر جواهری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 12:45 - 11:30

2 روز

130

پرورش کرم خاکی 1
مهران آوخ کیسمی

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 09:45 - 08:30

3 روز

131

کاربرد مدیریت در احداث باغ
سید حسن طباطبائیان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 09:45 - 08:30

3 روز

132

فراورده های تخمیری
مسعود نجف نجفی

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 09:45 - 08:30

3 روز

133

بسته بندی دربازاریابی
سید ابوذر شاهورانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 09:45 - 08:30

3 روز

134

مساحی و نقشه برداري در علوم کشاورزي و منابع طبیعی 1
ولی الله کریمی

استانی

مرکز مازندران ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 09:45 - 08:30

3 روز

135

سرویس و نگهداری واتصال ادوات به تراکتور -زراعت عمومی - سنجش مهارت بزرگسالان بخش اول
حمید رضا یگانه صالح پور

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 09:45 - 08:30

3 روز

136

اصول طراحی مجتمع های پرورش ماهیان سردابی(بخش اول)
انور صالحی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کردستان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 09:45 - 08:30

3 روز

137

شناسائی علف‏های هرز باریک برگ گندم و کنترل شیمیائی آن‏ها
رضا پورآذر

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 09:45 - 08:30

3 روز

138

مدیریت آبی گندم
فردانه اوسطی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 09:45 - 08:30

3 روز

139

مشارکت سازمانهای مردم نهاد در حفاظت از منابع طبیعی (جلسه اول)
مجیدرضا خداوردیان

استانی

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 09:45 - 08:30

3 روز

140

تولید بذر ارقام منتخب پیاز خوراکی
سمیه نظارت
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز شاهرود ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 09:45 - 08:30

3 روز

141

کشت توت فرنگی
اعظم امیری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 09:45 - 08:30

3 روز

142

ایستگاه هوشمندسازی مصرف آب در کشاورزی (مبحث اول)
بهروز ابول پور

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 09:45 - 08:30

3 روز

143

تسهیلگری در منابع طبیعی ترویج کشاورزی
امیر ثقلینی
(فاقد رزومه)

ملی

مرکز لرستان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

144

مدیریت استرس (1) توسعه منابع انسانی
ریحانه شاقلی

ملی

شبکه دانش کشاورزی ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

145

پرورش کرم خاکی 2
مهران آوخ کیسمی

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

146

معرفی آفات مهم سیب زمینی و نحوه ی مبارزه با آنها
حسنیه السادات موسوی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایرانشهر ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

147

زاد آوری طبیعی و دست کاشت در جنگلهای بلوط غرب
احمد حسینی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

148

کاربرد مدیریت در احداث باغ
سید حسن طباطبائیان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

149

بهره مندی از مکمل ها در صنعت غذایی آبزیان - جلسه 1
علیرضا قائدی

استانی

مرکز تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

150

آشنایی با نرم افزار word(فهرست نویسی )
فاطمه رستمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

151

مساحی و نقشه برداري در علوم کشاورزي و منابع طبیعی 2
ولی الله کریمی

استانی

مرکز مازندران ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

152

سبزی 1
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

153

پرورش زنبور عسل
ایرج کریم خانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز هرمزگان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

154

سرویس و نگهداری واتصال ادوات به تراکتور -زراعت عمومی - سنجش مهارت بزرگسالان بخش دوم
حمید رضا یگانه صالح پور

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

155

روش های مختلف استخراج مواد موثره گیاهان دارویی
علی صمدزاده

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

156

اصول طراحی مجتمع های پرورش ماهیان سردابی(بخش دوم)
انور صالحی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کردستان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

157

مدیریت کنترل علف های هرز گندم
رضا پورآذر

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

158

مدیریت آبی گندم
فردانه اوسطی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

159

داشت زعفران
عزیزه آقاجانلو
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز زنجان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

160

مشارکت سازمانهای مردم نهاد در حفاظت از منابع طبیعی (جلسه دوم)
مجیدرضا خداوردیان

استانی

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

161

کشت توت فرنگی
اعظم امیری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

162

فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی (بخش اول)
حسین توکلی نکو

استانی

مرکز قم ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

163

ایستگاه هوشمندسازی مصرف آب در کشاورزی (مبحث دوم)
بهروز ابول پور

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

164

مدیریت تلفیقی بیماری چروکیدگی قهوه ای گوجه فرنگی و فلفل- بخش اول
عباس داودی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز قزوین ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

165

بررسی روشهای اقتصادی پرورش گوسفند دام سبک
میرحسن بیرانوند
(فاقد رزومه)

ملی

مرکز لرستان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

166

عوامل موثر بر کیفیت لاشه در جوجه های گوشتی طیور
حمیدرضا مصلحی

ملی

شبکه دانش کشاورزی ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

167

پرورش کرم خاکی 3
مهران آوخ کیسمی

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

168

زاد آوری طبیعی و دست کاشت در جنگلهای بلوط غرب
احمد حسینی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

169

کاربرد مدیریت در احداث باغ
سید حسن طباطبائیان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

170

بهره مندی از مکمل ها در صنعت غذایی آبزیان - جلسه 2
علیرضا قائدی

استانی

مرکز تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

171

فراوری شیر
حسن رشیدی

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

172

کشاورزی وتمدن ملل
رضا باصری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

173

مساحی و نقشه برداري در علوم کشاورزي و منابع طبیعی 3
ولی الله کریمی

استانی

مرکز مازندران ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

174

سبزی 1
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

175

پرورش زنبور عسل
ایرج کریم خانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز هرمزگان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

176

سرویس و نگهداری واتصال ادوات به تراکتور -زراعت عمومی - سنجش مهارت بزرگسالان بخش سوم
حمید رضا یگانه صالح پور

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

177

روش های مختلف استخراج مواد موثره گیاهان دارویی
علی صمدزاده

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

178

علف‏های هرز پهن برگ کلزا و کنترل آن‏ها
رضا پورآذر

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

179

مدیریت آبی گندم
فردانه اوسطی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

180

مشارکت سازمانهای مردم نهاد در حفاظت از منابع طبیعی (جلسه سوم)
مجیدرضا خداوردیان

استانی

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

181

کشت توت فرنگی
اعظم امیری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

182

ایستگاه هوشمندسازی مصرف آب در کشاورزی (مبحث سوم)
بهروز ابول پور

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

183

مدیریت تلفیقی بیماری چروکیدگی قهوه ای گوجه فرنگی و فلفل- بخش دوم
عباس داودی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز قزوین ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

184

کاربرد بیوتکنولوژی در پرورش دام و طیور
محمدمهدی کثیریان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 09:45 - 08:30

4 روز

185

مدیریت اقتصادی مزرعه - جلسه 1
فاطمه پاسبان

استانی

مرکز تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 09:45 - 08:30

4 روز

186

هورمون های گیاهی
سید فاضل فاضلی کاخکی

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 09:45 - 08:30

4 روز

187

عوامل موثر برتولید آمونیاک درسالن های پرورش طیور
حسن نوبهاری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 09:45 - 08:30

4 روز

188

مساحی و نقشه برداري در علوم کشاورزي و منابع طبیعی 4
ولی الله کریمی

استانی

مرکز مازندران ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 09:45 - 08:30

4 روز

189

اصلاح و احیا در مراتع
علی بمان میرجلیلی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز یزد ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 09:45 - 08:30

4 روز

190

رانندگی تراکتور و تیلر-زراعت عمومی - سنجش مهارت بزرگسالان بخش اول
حمید رضا یگانه صالح پور

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 09:45 - 08:30

4 روز

191

بیماریهای مهم گندم و مدیریت آن ها
محمدعلی آقاجانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز گلستان ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 09:45 - 08:30

4 روز

192

پایه های درختان میوه
اعظم امیری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 09:45 - 08:30

4 روز

193

بهبود تخمیر در شکمبه
محمدجواد ابرقوئی

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 09:45 - 08:30

4 روز

194

انرژی های نودرر مناطق بیابانی
فاطمه دریجانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمان ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 09:45 - 08:30

4 روز

195

کاربرد بیوتکنولوژی در پرورش دام و طیور
محمدمهدی کثیریان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 11:15 - 10:00

4 روز

196

مدیریت اقتصادی مزرعه - جلسه 2
فاطمه پاسبان

استانی

مرکز تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 11:15 - 10:00

4 روز

197

بررسی وچالشهای تعیین ظرفیت مراتع ونیاز روزانه دام چراکننده ازمرتع
رضا یاری

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 11:15 - 10:00

4 روز

198

روش های تثیت کانون های تولید گرد وغبار با بهره گیری از طبیعت ودانش بومی
اسماعیل عرب معصومی

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 11:15 - 10:00

4 روز

199

مساحی و نقشه برداري در علوم کشاورزي و منابع طبیعی 5
ولی الله کریمی

استانی

مرکز مازندران ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 11:15 - 10:00

4 روز

200

کنترل عوامل محیطی در گلخانه
احمد حسنی اسدآباد
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 11:15 - 10:00

4 روز

201

معرفی گون و انواع آن
صديقه زارع كيا
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز یزد ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 11:15 - 10:00

4 روز

202

رانندگی تراکتور و تیلر-زراعت عمومی - سنجش مهارت بزرگسالان بخش دوم
حمید رضا یگانه صالح پور

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 11:15 - 10:00

4 روز

203

ترکیبات گیاهی دور کننده آفات کشاورزی
داود مهرآوران

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 11:15 - 10:00

4 روز

204

مباحث پیشرفته در تناوب گیاهان زراعی
سینا داودی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز زنجان ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 11:15 - 10:00

4 روز

205

استفاده از ضد یخ‏های گیاهی در جلوگیری از سرمازدگی
حسن اکبری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 11:15 - 10:00

4 روز

206

پایه های درختان میوه
اعظم امیری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 11:15 - 10:00

4 روز

207

پرورش زیتون ارگانیک (بخش سوم)
محمدرضا نائینی

استانی

مرکز قم ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 11:15 - 10:00

4 روز

208

عوامل موثر بر استراتژی‌های مختلف پرورش مرغ بومی (مبحث دوم)
سیدمحمدرضا هاشمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 11:15 - 10:00

4 روز

209

الگوی کشت محصولات زراعی با محوریت زراعت کلزا
حمزه رجایی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمان ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 11:15 - 10:00

4 روز

210

کاربرد بیوتکنولوژی در پرورش دام و طیور
محمدمهدی کثیریان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 12:45 - 11:30

4 روز

211

کاربرد مالچ (خاکپوشه) در کشاورزی
محمد جلینی

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 12:45 - 11:30

4 روز

212

مساحی و نقشه برداري در علوم کشاورزي و منابع طبیعی 6
ولی الله کریمی

استانی

مرکز مازندران ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 12:45 - 11:30

4 روز

213

کنترل عوامل محیطی در گلخانه
احمد حسنی اسدآباد
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 12:45 - 11:30

4 روز

214

رانندگی تراکتور و تیلر-زراعت عمومی - سنجش مهارت بزرگسالان بخش سوم
حمید رضا یگانه صالح پور

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 12:45 - 11:30

4 روز

215

ترکیبات گیاهی دور کننده آفات کشاورزی
داود مهرآوران

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 12:45 - 11:30

4 روز

216

آفات وبیماری ها درنهالستان های جنگلی
سهیلا خوری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 12:45 - 11:30

4 روز

217

تلفیق روشهای فیزیکی و مدرن در کاهش سرمازدگی بهاره
حسن اکبری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 12:45 - 11:30

4 روز

218

پایه های درختان میوه
اعظم امیری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 12:45 - 11:30

4 روز

219

بررسی کلی پرورش بز سانن
غلامعباس ایزدی

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 12:45 - 11:30

4 روز

220

الگوی کشت محصولات زراعی با محوریت زراعت کلزا
حمزه رجایی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمان ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 12:45 - 11:30

4 روز

221

مدیریت کسب و کار ، بهره وری و نحوه تدوین طرح کسب و کار
لورنس انويه تکیه

استانی

مرکز آذربایجان غربی ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 09:45 - 08:30

7 روز

222

کالبد شناسی و آسیب شناسی
امیرعباس رشیدی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 09:45 - 08:30

7 روز

223

پیشگیری و کنترل آفات گیاهی
مهناز قدس

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 09:45 - 08:30

7 روز

224

مدیریت اقتصادی مزرعه - جلسه 3
فاطمه پاسبان

استانی

مرکز تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 09:45 - 08:30

7 روز

225

زمستان گذرانی زنبور عسل 1
مهدی حفاوتی طبری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز مازندران ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 09:45 - 08:30

7 روز

226

کشت ذرت - دوره سنجش مهارت بزرگسالان بخش اول
خسرو ارشادی منش
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 09:45 - 08:30

7 روز

227

مدیریت پروزیس در طیور
علی زنگنه

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 09:45 - 08:30

7 روز

228

مدیریت علف های هرز در مزارع گندم
معصومه یونس آبادی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز گلستان ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 09:45 - 08:30

7 روز

229

پیرامون شبکه آموزش کشاورزی (شاک)
مهدی پورداود

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 09:45 - 08:30

7 روز

230

معرفی ارقام جدید زیتون
محمود عظیمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان غربی ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 11:15 - 10:00

7 روز

231

کالبد شناسی و آسیب شناسی
امیرعباس رشیدی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 11:15 - 10:00

7 روز

232

تغذیه و روش خوراک دهی گوسفندو بز
حسن مطلایی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 11:15 - 10:00

7 روز

233

مدیریت اقتصادی مزرعه - جلسه 4
فاطمه پاسبان

استانی

مرکز تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 11:15 - 10:00

7 روز

234

زمستان گذرانی زنبور عسل 2
مهدی حفاوتی طبری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز مازندران ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 11:15 - 10:00

7 روز

235

تولید و پرورش توت فرنگی
محمد فرزین

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 11:15 - 10:00

7 روز

236

کشت ذرت - دوره سنجش مهارت بزرگسالان بخش دوم
خسرو ارشادی منش
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 11:15 - 10:00

7 روز

237

افزایش عملکرد و کارایی مصرف آب سیب زمینی در کشت زمستانه
داود حسن پناه کلور

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 11:15 - 10:00

7 روز

238

مدیریت پرورش بوقلمون
علی زنگنه

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 11:15 - 10:00

7 روز

239

پرورش پرندگان زینتی (بخش چهارم)
علیرضا جعفری اروری

استانی

مرکز قم ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 11:15 - 10:00

7 روز

240

فواید کود میکروریزا و تولید آن
نرگس آبدار

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 11:15 - 10:00

7 روز

241

اصول زراعت صحیح گندم در شرایط دیم
غلامرضا خليل زاده
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان غربی ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 12:45 - 11:30

7 روز

242

کالبد شناسی و آسیب شناسی
امیرعباس رشیدی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 12:45 - 11:30

7 روز

243

تغذیه و روش خوراک دهی گوسفندو بز
حسن مطلایی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 12:45 - 11:30

7 روز

244

زمستان گذرانی زنبور عسل 3
مهدی حفاوتی طبری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز مازندران ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 12:45 - 11:30

7 روز

245

تولید و پرورش توت فرنگی
محمد فرزین

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 12:45 - 11:30

7 روز

246

کشت ذرت - دوره سنجش مهارت بزرگسالان بخش سوم
خسرو ارشادی منش
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 12:45 - 11:30

7 روز

247

راهکارهای کنترل عارضه ترک خوردگی و رشد ثانویه غده
داود حسن پناه کلور

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 12:45 - 11:30

7 روز

248

بیماری‌های مشترک انسان و دام
حسین هوشیار
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 12:45 - 11:30

7 روز

249

اصول و مبانی مدیریت در کشاورزی
مهدی ابراهیمی ورکیانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 09:45 - 08:30

9 روز

250

تغذیه کلنی های زنبورعسل
محمد باقر آذری

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 09:45 - 08:30

9 روز

251

زمستان گذرانی زنبور عسل 4
مهدی حفاوتی طبری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز مازندران ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 09:45 - 08:30

9 روز

252

معرفی ارقام وکلونهای جدید مقاوم به نماتد کیستی طلایی سیب زمینی
مزدشت گیتی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز همدان ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 09:45 - 08:30

9 روز

253

کشت گندم و جو - دوره سنجش مهارت بزرگسالان بخش اول
خسرو ارشادی منش
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 09:45 - 08:30

9 روز

254

معرفی سازمانهای بین المللی بخش کشاورزی و روستایی(معرفی سازمان جهانی تجارت)
فاطمه پاسبان

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 09:45 - 08:30

9 روز

255

نگاهی به دانش بومی مراتع عشایری استان گلستان(ترکمن ها)
لطف الله پارسایی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز گلستان ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 09:45 - 08:30

9 روز

256

زبان تخصصی کشاورزی Agri-U6
اکبر فخری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 09:45 - 08:30

9 روز

257

آشنایی با گردشگری کشاورزی
سعید رضا اصغری

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 09:45 - 08:30

9 روز

258

حفاظت و اصلاح خاک های کشاورزی (خاک های شور و قلیا)
علیرضا اکبری مقدم

استانی

مرکز زابل ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 11:15 - 10:00

9 روز

259

راهکارهای پیشگیری و مقابله با عارضه زوال مرکبات در استان هرمزگان
جهانشاه صالح

استانی

مرکز هرمزگان ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 11:15 - 10:00

9 روز

260

اصول و مبانی مدیریت در کشاورزی
مهدی ابراهیمی ورکیانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 11:15 - 10:00

9 روز

261

تغذیه کلنی های زنبورعسل
محمد باقر آذری

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 11:15 - 10:00

9 روز

262

معرفی و پرورش جلبک های فیتوپلانکتون های اقتصادی - جلسه 1
هادی غفاری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 11:15 - 10:00

9 روز

263

زمستان گذرانی زنبور عسل 5
مهدی حفاوتی طبری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز مازندران ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 11:15 - 10:00

9 روز

264

سبزی2
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 11:15 - 10:00

9 روز

265

کشت گندم و جو - دوره سنجش مهارت بزرگسالان بخش دوم
خسرو ارشادی منش
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 11:15 - 10:00

9 روز

266

کشت پاییزه ی حبوبات و گیاهان علوفه ای
بهرام دهدار

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 11:15 - 10:00

9 روز

267

مدیریت مزرعه (قسمت 4)
شجاعت زارع
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 11:15 - 10:00

9 روز

268

زبان تخصصی کشاورزی Agri-U6
اکبر فخری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 11:15 - 10:00

9 روز

269

آشنایی با گردشگری کشاورزی
سعید رضا اصغری

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 11:15 - 10:00

9 روز

270

آشنایی با روش های کنترل سیلاب (بخش اول)
محمد مهدی فتاحی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز قم ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 11:15 - 10:00

9 روز

271

اصول و مبانی مدیریت در کشاورزی
مهدی ابراهیمی ورکیانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 12:45 - 11:30

9 روز

272

تولید و پرورش نهال مرکبات
پوران کریمی تزرجی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز هرمزگان ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 12:45 - 11:30

9 روز

273

معرفی و پرورش جلبک های فیتوپلانکتون های اقتصادی - جلسه 2
هادی غفاری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 12:45 - 11:30

9 روز

274

زمستان گذرانی زنبور عسل 6
مهدی حفاوتی طبری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز مازندران ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 12:45 - 11:30

9 روز

275

سبزی 2
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 12:45 - 11:30

9 روز

276

کشت گندم و جو - دوره سنجش مهارت بزرگسالان بخش سوم
خسرو ارشادی منش
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 12:45 - 11:30

9 روز

277

کشت پاییزه ی حبوبات و گیاهان علوفه ای
بهرام دهدار

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 12:45 - 11:30

9 روز

278

بازار جهانی محصولات کشاورزی و نهاده ها(بازار جهانی زعفران)
فاطمه پاسبان

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 12:45 - 11:30

9 روز

279

زبان تخصصی کشاورزی Agri-U6
اکبر فخری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 12:45 - 11:30

9 روز

280

کشت درختان میوه (انگور) در گلخانه
مجتبی هادیزاده
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز زابل ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 09:45 - 08:30

10 روز

281

اقلیم شناسی در گردشگری کشاورزی
محمد تقی قانع پور
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 09:45 - 08:30

10 روز

282

بیماری های چغندر قند
حمزه حمزه
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز همدان ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 09:45 - 08:30

10 روز

283

کاربرد های سنجش ازدور وGis درکشاورزی
بهروز ارسطو
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 09:45 - 08:30

10 روز

284

کشت نخود و عدس - دوره سنجش مهارت بزرگسالان بخش اول
پرویز قاسمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 09:45 - 08:30

10 روز

285

فراورده های تخمیری
مسعود نجف نجفی

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 09:45 - 08:30

10 روز

286

کشت گل محمدی در شرایط دیم
زینب قلی پور

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 09:45 - 08:30

10 روز

287

اقلیم شناسی در گردشگری کشاورزی
محمد تقی قانع پور
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 11:15 - 10:00

10 روز

288

مدیریت باغ های مرکبات ( لیمو ترش )
پوران کریمی تزرجی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز هرمزگان ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 11:15 - 10:00

10 روز

289

کاربرد های سنجش ازدور وGis درکشاورزی
بهروز ارسطو
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 11:15 - 10:00

10 روز

290

آماده سازی بستر و پاکسازی
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 11:15 - 10:00

10 روز

291

کشت نخود و عدس - دوره سنجش مهارت بزرگسالان بخش دوم
پرویز قاسمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 11:15 - 10:00

10 روز

292

اصول و مفاهیم کیفیت خاک
زهره الویار
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 11:15 - 10:00

10 روز

293

کشت گل محمدی در شرایط دیم
زینب قلی پور

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 11:15 - 10:00

10 روز

294

پرتوتابی مواد خوراکی با هدف ارتقای شاخص های کیفی
مجید کلانتر نیستانکی

استانی

مرکز قم ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 11:15 - 10:00

10 روز

295

اقلیم شناسی در گردشگری کشاورزی
محمد تقی قانع پور
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 12:45 - 11:30

10 روز

296

آماده سازی بستر و پاکسازی
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 12:45 - 11:30

10 روز

297

کشت نخود و عدس - دوره سنجش مهارت بزرگسالان بخش سوم
پرویز قاسمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 12:45 - 11:30

10 روز

298

معیارها و شاخص های کیفیت خاک
زهره الویار
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 12:45 - 11:30

10 روز

299

فراوری شیر
حسن رشیدی

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 12:45 - 11:30

10 روز

300

کشت گل محمدی در شرایط دیم
زینب قلی پور

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 12:45 - 11:30

10 روز

301

آشنایی و مبارزه با کیست هیداتید
مجید صدرالهی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 09:45 - 08:30

11 روز

302

آفات و بیماری‌های بلوط ایرانی در جنگل طبیعی گیان نهاوند (استان همدان)
علیرضا رجبی مظهر
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز همدان ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 09:45 - 08:30

11 روز

303

استفاده مجدد از آبهای زائد وفاضلاب
حسین اعتمادی

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 09:45 - 08:30

11 روز

304

کشت لوبیا - دوره سنجش مهارت بزرگسالان بخش اول
پرویز قاسمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 09:45 - 08:30

11 روز

305

توسعه منابع آب کوچک و نقش آنها در مدیریت خشکسالی
علیرضا اسلامی

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 09:45 - 08:30

11 روز

306

آشنایی با آفات دوره کاشت گندم و روش های زیست سازگار مدیریت و کنترل آن ها
محمد تقی مبشری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز گلستان ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 09:45 - 08:30

11 روز

307

مدیریت آبی گندم
فردانه اوسطی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 09:45 - 08:30

11 روز

308

پرورش غاز و اردک
یاسر رحیمیان

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 09:45 - 08:30

11 روز

309

آشنایی و مبارزه با کیست هیداتید
مجید صدرالهی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 11:15 - 10:00

11 روز

310

پرورش میگو
محسن سالاری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز هرمزگان ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 11:15 - 10:00

11 روز

311

معرفی و پرورش جلبک های فیتوپلانکتون های اقتصادی - جلسه 3
هادی غفاری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 11:15 - 10:00

11 روز

312

روش های مالچ گذاری درحفاظت ازخاک درمناطق خشک و نیمه خشک
ابراهیم یوسفی مبرهن

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 11:15 - 10:00

11 روز

313

سبزی 2
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 11:15 - 10:00

11 روز

314

آشنایی با انواع پمپ و تأسیسات آبیاری
خداداد ده مرده
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز زابل ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 11:15 - 10:00

11 روز

315

کشت لوبیا - دوره سنجش مهارت بزرگسالان بخش دوم
پرویز قاسمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 11:15 - 10:00

11 روز

316

معرفی سه گیاه دارویی (گل کبود- اسطوخدوس- هزار برگ)
علیرضا قاسمی آریان

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 11:15 - 10:00

11 روز

317

مدیریت آبی گندم
فردانه اوسطی
(فاقد رزومه)