لیست دوره های   امروز  

ردیف مجری عنوان دوره گروه تخصصی زیرگروه تخصصی محصول مرتبط مدرس شروع برنامه تاریخ اجرا مانده تا اجرا آدرس کانال وبینار نام کاربری کانال وبینار رمز عبور کانال وبینار
1 گروه مدیریت ستاد موسسه مبانی کارآفرینی مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی کارآفرینی کارآفرینی
مجیدرضا خداوردیان
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

2 مرکز خراسان جنوبی منابع طبیعی تجدید شونده منابع طبیعی جنگل داری جنگل داری
سیده زهرا حسینی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

3 مرکز گیلان زیست شناسی و رفتارشناسی صدف های دوکفه ای غول پیکر شیلات و آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان آب شور سایر سخت پوستان و نرم تنان
احسان اسدی شریف
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

4 مرکز مازندران پرورش ماهیان گرمابی 1 شیلات و آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین ماهیان گرمابی
حسین پناهی صاحبی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

5 مرکز خراسان رضوی سنجش از دور در شناسایی مناطق مناسب برای پخش سیلاب منابع طبیعی آبخیزداری آبخیز داری
رضا صدیق
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

6 مرکز دامغان اصول تهیه سیلوی ذرت مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی آموزش کشاورزی آموزش کشاورزی
محمد سالار
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

7 مرکز آذربایجان شرقی آشنایی با تخلفات و جرائم اداری مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی توسعه منابع انسانی توسعه منابع انسانی
مقصود صدیقی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

8 مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) روشهای بومی و سنتی آبخیزداری و آبخوانداری (تکمیلی)(جلسه اول) آب و خاک روش های آبیاری روش های آبیاری
مسلم محمدپور
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

9 مرکز همدان کار با نرم افزارword مقدماتی زراعت غلات گندم
محسن رجبی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

10 مرکز چهارمحال و بختیاری آشنایی با فرآیند تسهیل گری و مشارکت مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی آموزش کشاورزی آموزش کشاورزی
ابراهیم مردانی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

11 مرکز کردستان به زراعی گندم(آماده سازی بستر و کاشت)بخش اول زراعت غلات گندم
ابراهیم روحی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

12 مرکز اصفهان آغوز و اهمیت آن علوم دامی دام سنگین دام سنگین
مسعود برومند جزی
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

13 مرکز گلستان اثر تاریخ کاشت و بولتینگ و خسارت سرما در کشت پاییزه چغندر قند زراعت گیاهان صنعتی و غده ای چغندرقند
محمدرضا بابایی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

14 مرکز شاهرود شناخت و کاربرد سمپاش ها فنی مهندسی و ماشین آلات کشاورزی مکانیزاسیون و مدیریت ماشینی مزرعه مکانیزاسیون و مدیریت ماشینی مزرعه
زین العابدین امیدمهر
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

15 مرکز فارس اهمیت شبکه مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی مدیریت مدیریت
سعید فولادی
(فاقد رزومه)
09:45 - 08:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

16 مرکز لرستان کشت زعفران زراعت دانه های روغنی گلرنگ
پروین بیرانوند
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

17 مرکز تهران کارگاه آبیاری زیر سطحی - جلسه ششم آب و خاک روش های آبیاری روش های آبیاری
حیدر طايفه رضايي
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

18 مرکز آذربایجان غربی اصول برداشت چغندر قند زراعت گیاهان صنعتی و غده ای چغندرقند
حیدر عزيزی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

19 مرکز خراسان جنوبی نگهداری و جمع آوری بذور منابع طبیعی جنگل داری جنگل داری
علیرضا پردل
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

20 مرکز گیلان زیست شناسی و رفتارشناسی صدف های دوکفه ای غول پیکر شیلات و آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان آب شور سایر سخت پوستان و نرم تنان
احسان اسدی شریف
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

21 مرکز مازندران پرورش ماهیان گرمابی 2 شیلات و آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین ماهیان گرمابی
حسین پناهی صاحبی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

22 مرکز خراسان رضوی خدمات وکالاهای اکوسیستمهای مرتعی و ارزش اقتصادی اکولوژیکی آنها منابع طبیعی مرتع داری مرتع داری
رضا یاری
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

23 مرکز دامغان اصول تهیه سیلوی ذرت مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی آموزش کشاورزی آموزش کشاورزی
مهدی کلانی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

24 مرکز قم اصول کاشت، داشت و برداشت بابونه باغبانی گلخانه-گیاهان دارویی و قارچ گیاهان دارویی
عباس پورمیدانی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

25 مرکز آذربایجان شرقی آشنایی با تخلفات و جرائم اداری مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی توسعه منابع انسانی توسعه منابع انسانی
مقصود صدیقی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

26 مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) روشهای بومی و سنتی آبخیزداری و آبخوانداری (تکمیلی)(جلسه دوم) آب و خاک روش های آبیاری روش های آبیاری
مسلم محمدپور
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

27 مرکز همدان کاربا نرم افزار word مقدماتی زراعت غلات گندم
محسن رجبی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

28 مرکز چهارمحال و بختیاری آشنایی با فرآیند تسهیل گری و مشارکت مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی آموزش کشاورزی آموزش کشاورزی
ابراهیم مردانی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

29 مرکز کردستان به زراعی گندم (آماده سازی بستر و کاشت)بخش دوم زراعت غلات گندم
ابراهیم روحی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

30 مرکز اصفهان تغذیه گوساله شیرخوار علوم دامی دام سنگین دام سنگین
مسعود برومند جزی
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

31 مرکز فارس حکمرانی آب و ضرورت تغییر رویکردها آب و خاک روش های آبیاری روش های آبیاری
سید مسعود سلیمان پور
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

32 مرکز هرمزگان اصول بسته بندی، نگهداری و بازار رسانی خرما باغبانی گیاهپزشکی گیاهپزشکی
پوران کریمی تزرجی
(فاقد رزومه)
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

33 مرکز شاهرود شناخت اجزای کمباین فنی مهندسی و ماشین آلات کشاورزی مکانیزاسیون زراعت مکانیزاسیون زراعت
زین العابدین امیدمهر
11:15 - 10:00 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

34 مرکز آذربایجان غربی مدیریت باغ های هسته دار باغبانی میوه های سردسیری و خشک سیب
محمود عظیمی
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

35 مرکز گیلان زیست شناسی و رفتارشناسی صدف های دوکفه ای غول پیکر شیلات و آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان آب شور سایر سخت پوستان و نرم تنان
احسان اسدی شریف
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

36 مرکز مازندران پرورش ماهیان گرمابی 3 شیلات و آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین ماهیان گرمابی
حسین پناهی صاحبی
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

37 مرکز خراسان رضوی اتواکولوژی زعفران Saffron Autoecology منابع طبیعی بیابان زدایی بیابان زدایی
علیرضا نژاد محمد نامقی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

38 مرکز دامغان اصول تهیه سیلوی ذرت مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی آموزش کشاورزی آموزش کشاورزی
مهدی کلانی
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

39 مرکز آذربایجان شرقی آشنایی با تخلفات و جرائم اداری مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی توسعه منابع انسانی توسعه منابع انسانی
مقصود صدیقی
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

40 مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) روشهای بومی و سنتی آبخیزداری و آبخوانداری (تکمیلی)(جلسه سوم) آب و خاک روش های آبیاری روش های آبیاری
مسلم محمدپور
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

41 مرکز همدان کاربا نرم افزار word مقدماتی زراعت غلات گندم
محسن رجبی
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

42 مرکز چهارمحال و بختیاری آشنایی با فرآیند تسهیل گری و مشارکت مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی آموزش کشاورزی آموزش کشاورزی
ابراهیم مردانی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

43 مرکز اصفهان پرورش گوساله شیرخوار علوم دامی دام سنگین دام سنگین
مسعود برومند جزی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

44 مرکز فارس مدیریت کنترل تلفیقی مگس گلرنگ باغبانی گیاهپزشکی گیاهپزشکی
کریم سعیدی
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان

45 مرکز کردستان به زراعی گندم(آماده سازی بستر و کاشت)بخش سوم زراعت غلات گندم
ابراهیم روحی
(فاقد رزومه)
12:45 - 11:30 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

امروز

ميهمان