نمودار درصد تحقق دوره های مراکز آموزشی


از تاریخ :

تا تاریخ :نمودار درصد تحقق برنامه ها به تفکیک مجری

مرکز گیلان

100.00%

مرکز مازندران

100.00%

مرکز فارس

100.00%

مرکز اصفهان

100.00%

مرکز چهارمحال و بختیاری

100.00%

مرکز دامغان

100.00%

مرکز سمنان

100.00%

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)

100.00%

مرکز خراسان رضوی

66.67%

مرکز شاهرود

66.67%

مرکز اردبیل

66.67%

مرکز قائن

66.67%

مرکز کرمانشاه

33.33%

مرکز لرستان

33.33%

مرکز ایلام

33.33%

مرکز زنجان

33.33%

مرکز قم

33.33%

مرکز گلستان

33.33%

مرکز مرکزی

0.00%

مرکز هراز

0.00%

مرکز آذربایجان شرقی

0.00%

مرکز آذربایجان غربی

0.00%

مرکز خوزستان

0.00%

مرکز دزفول

0.00%

مرکز کرمان

0.00%

مرکز جیرفت

0.00%

مرکز ایرانشهر

0.00%

مرکز زابل

0.00%

مرکز زاهدان

0.00%

مرکز کردستان

0.00%

مرکز همدان

0.00%

مرکز کهکیلویه و بویر احمد

0.00%

مرکز بوشهر

0.00%

مرکز یزد

0.00%

مرکز هرمزگان

0.00%

مرکز تهران

0.00%

مرکز قزوین

0.00%

مرکز خراسان شمالی

0.00%

مرکز خراسان جنوبی

0.00%