لیست دوره های آموزشی - ترویجی   فنی مهندسی و ماشین آلات کشاورزی  
ردیف عنوان دوره گروه تخصصی مدرس سطح برگزاری مجری تاریخ اجرا شروع برنامه مانده تا اجرا آدرس کانال وبینار نام کاربری کانال وبینار رمز عبور کانال وبینار

1

اصول و مبانی پمپ های هیدرولیک
عبداله ایمان مهر

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 09:45 - 08:30

امروز

ميهمان

2

مکانیزاسیون باغات
سیدرضا میرمحسنی

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 11:15 - 10:00

امروز

ميهمان

3

شناخت پمپ های هیدرولیکی
عبداله ایمان مهر

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 11:15 - 10:00

امروز

ميهمان

4

اصول محاسباتی پمپ های هیدرولیکی
عبداله ایمان مهر

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 12:45 - 11:30

امروز

ميهمان

5

آشنایی با کشاورزی دقیق و مزیت‌های آن
سعید عباسی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز همدان ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

6

ایمنی در کاربرد ماشین‌های کشاورزی
سعید عباسی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز همدان ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ 11:15 - 10:00

29 روز

7

آشنایی با زیرشکن و کاربرد آن
احمد حیدری

استانی

مرکز همدان ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ 11:15 - 10:00

36 روز