لیست دوره های آموزشی - ترویجی   باغبانی  
ردیف عنوان دوره گروه تخصصی مدرس سطح برگزاری مجری تاریخ اجرا شروع برنامه مانده تا اجرا آدرس کانال وبینار نام کاربری کانال وبینار رمز عبور کانال وبینار

1

اختلالات غیرواگیر در درختان پسته
محمد تقی قانع پور
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 09:45 - 08:30

امروز

ميهمان

2

مارکتینگ یابازاریابی قارچ خوراکی
مسعود آبیاری

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 09:45 - 08:30

امروز

ميهمان

3

مدیریت علف های هرز در باغات
لیلا حبیبیان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز گلستان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 09:45 - 08:30

امروز

ميهمان

4

کشت و پرورش گیاهان دارویی در شرایط دیم(جلسه اول)
عباسعلی مونسی شبستری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 09:45 - 08:30

امروز

ميهمان

5

انتخاب ارقام مناسب انگور بر اساس پارامترهای فیزیولوژیکی
حمیدرضا طحانیان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز شاهرود ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 09:45 - 08:30

امروز

ميهمان

6

اختلالات غیرواگیر در درختان پسته
محمد تقی قانع پور
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 11:15 - 10:00

امروز

ميهمان

7

مراحل تولید گیاهان جالیزی در گلخانه
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 11:15 - 10:00

امروز

barberu

Br50197

8

معرفی ارقام مناسب هلو و شلیل برای استان اردبیل
سید یعقوب سیدمعصومی خیاوی

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 11:15 - 10:00

امروز

ميهمان

9

کشت و پرورش گیاهان دارویی در شرایط دیم(جلسه دوم)
عباسعلی مونسی شبستری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 11:15 - 10:00

امروز

ميهمان

10

انتخاب ارقام مختلف انگور بر اساس پارامترهای فیزیولوژیکی
حمیدرضا طحانیان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز شاهرود ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 11:15 - 10:00

امروز

ميهمان

11

اختلالات غیرواگیر در درختان پسته
محمد تقی قانع پور
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 12:45 - 11:30

امروز

ميهمان

12

روش های مبارزه با علف های هرز
محسن جلالیان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 12:45 - 11:30

امروز

ميهمان

13

مراحل تولید گیاهان جالیزی در گلخانه
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 12:45 - 11:30

امروز

barberu

Br50197

14

معرفی ارقام مناسب هلو و شلیل برای استان اردبیل
سید یعقوب سیدمعصومی خیاوی

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 12:45 - 11:30

امروز

ميهمان

15

کشت و پرورش گیاهان دارویی در شرایط دیم(جلسه سوم)
عباسعلی مونسی شبستری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 12:45 - 11:30

امروز

ميهمان

16

مدیریت تاکستان در فصل خواب
بیژن کاووسی

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 12:45 - 11:30

امروز

ميهمان

17

کشت داشت و برداشت زعفران
تقی عوض آبادیان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 09:45 - 08:30

1 روز

18

ساده‌ترین روش روغن‌گیری دانه‌های روغنی
سعیده طهماسبی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 09:45 - 08:30

1 روز

19

کشت داشت و برداشت زعفران
تقی عوض آبادیان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

20

آماده سازی بستر و پاکسازی
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

21

ساده‌ترین روش روغن‌گیری دانه‌های روغنی
سعیده طهماسبی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

22

بیماری‌های باکتریایی مرکبات (مبحث دوم)
محمدمهدی فقیهی

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

23

کشت داشت و برداشت زعفران
تقی عوض آبادیان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 12:45 - 11:30

1 روز

24

آماده سازی بستر و پاکسازی
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 12:45 - 11:30

1 روز

25

ساده‌ترین روش روغن‌گیری دانه‌های روغنی
سعیده طهماسبی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 12:45 - 11:30

1 روز

26

فرآوری گیاهان دارویی
سمیه السادات صباغ

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 09:45 - 08:30

2 روز

27

فراوری گیاهان دارویی
اسماعیل باباخانزاده سجیرانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز شاهرود ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 09:45 - 08:30

2 روز

28

آب وآبیاری
فیض اله فیضی

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

29

مبانی کشت و بافت گیاهی
راحله گرزی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز زنجان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

30

آب و آبیاری
فیض اله فیضی

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 12:45 - 11:30

2 روز

31

کاربرد مدیریت در احداث باغ
سید حسن طباطبائیان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 09:45 - 08:30

3 روز

32

کشت توت فرنگی
اعظم امیری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 09:45 - 08:30

3 روز

33

کاربرد مدیریت در احداث باغ
سید حسن طباطبائیان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

34

سبزی 1
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

35

روش های مختلف استخراج مواد موثره گیاهان دارویی
علی صمدزاده

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

36

کشت توت فرنگی
اعظم امیری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

37

مدیریت تلفیقی بیماری چروکیدگی قهوه ای گوجه فرنگی و فلفل- بخش اول
عباس داودی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز قزوین ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

38

کاربرد مدیریت در احداث باغ
سید حسن طباطبائیان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

39

سبزی 1
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

40

روش های مختلف استخراج مواد موثره گیاهان دارویی
علی صمدزاده

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

41

کشت توت فرنگی
اعظم امیری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

42

مدیریت تلفیقی بیماری چروکیدگی قهوه ای گوجه فرنگی و فلفل- بخش دوم
عباس داودی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز قزوین ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

43

پایه های درختان میوه
اعظم امیری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 09:45 - 08:30

4 روز

44

کنترل عوامل محیطی در گلخانه
احمد حسنی اسدآباد
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 11:15 - 10:00

4 روز

45

پایه های درختان میوه
اعظم امیری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 11:15 - 10:00

4 روز

46

پرورش زیتون ارگانیک (بخش سوم)
محمدرضا نائینی

استانی

مرکز قم ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 11:15 - 10:00

4 روز

47

کنترل عوامل محیطی در گلخانه
احمد حسنی اسدآباد
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 12:45 - 11:30

4 روز

48

پایه های درختان میوه
اعظم امیری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 12:45 - 11:30

4 روز

49

معرفی ارقام جدید زیتون
محمود عظیمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان غربی ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 11:15 - 10:00

7 روز

50

تولید و پرورش توت فرنگی
محمد فرزین

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 11:15 - 10:00

7 روز

51

تولید و پرورش توت فرنگی
محمد فرزین

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 12:45 - 11:30

7 روز

52

سبزی2
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 11:15 - 10:00

9 روز

53

کشت پاییزه ی حبوبات و گیاهان علوفه ای
بهرام دهدار

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 11:15 - 10:00

9 روز

54

تولید و پرورش نهال مرکبات
پوران کریمی تزرجی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز هرمزگان ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 12:45 - 11:30

9 روز

55

سبزی 2
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 12:45 - 11:30

9 روز

56

کشت پاییزه ی حبوبات و گیاهان علوفه ای
بهرام دهدار

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 12:45 - 11:30

9 روز

57

کشت گل محمدی در شرایط دیم
زینب قلی پور

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 09:45 - 08:30

10 روز

58

مدیریت باغ های مرکبات ( لیمو ترش )
پوران کریمی تزرجی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز هرمزگان ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 11:15 - 10:00

10 روز

59

آماده سازی بستر و پاکسازی
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 11:15 - 10:00

10 روز

60

کشت گل محمدی در شرایط دیم
زینب قلی پور

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 11:15 - 10:00

10 روز

61

آماده سازی بستر و پاکسازی
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 12:45 - 11:30

10 روز

62

کشت گل محمدی در شرایط دیم
زینب قلی پور

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 12:45 - 11:30

10 روز

63

آفات و بیماری‌های بلوط ایرانی در جنگل طبیعی گیان نهاوند (استان همدان)
علیرضا رجبی مظهر
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز همدان ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 09:45 - 08:30

11 روز

64

سبزی 2
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 11:15 - 10:00

11 روز

65

سبزی 2
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 12:45 - 11:30

11 روز

66

مراحل تولید گیاهان جالیزی در گلخانه
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ 11:15 - 10:00

14 روز

67

مراحل تولید گیاهان جالیزی در گلخانه
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ 12:45 - 11:30

14 روز

68

تغذیه گیاهان گلخانه ای
محمد حسین حبیب اللهی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ 11:15 - 10:00

15 روز

69

تغذیه گیاهان گلخانه ای
محمد حسین حبیب اللهی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ 12:45 - 11:30

15 روز

70

کنترل آفات و امراض و علفهای هرز
محمد فرزین

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ 11:15 - 10:00

16 روز

71

کنترل آفات و امراض و علفهای هرز
محمد فرزین

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ 12:45 - 11:30

16 روز

72

تغذیه گیاهان جالیزی
محمد حسین حبیب اللهی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ 11:15 - 10:00

17 روز

73

تغذیه گیاهان جالیزی
محمد حسین حبیب اللهی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ 12:45 - 11:30

17 روز

74

آشنایی با بیماری ها و حشرات خاکزی
محمد فرزین

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ 11:15 - 10:00

18 روز

75

آشنایی با بیماری ها و حشرات خاکزی
محمد فرزین

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ 12:45 - 11:30

18 روز

76

تاسیسات و تجهیزات کشت گلخانه ای
معصومه عباسپور
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ 11:15 - 10:00

21 روز

77

تاسیسات و تجهیزات کشت گلخانه ای
معصومه عباسپور
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ 12:45 - 11:30

21 روز

78

تاسیسات و تجهیزات کشت گلخانه ای
معصومه عباسپور
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ 11:15 - 10:00

22 روز

79

عملیات اصلاحی باغات زیتون
محمود عظیمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان غربی ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ 12:45 - 11:30

22 روز

80

تاسیسات و تجهیزات کشت گلخانه ای
معصومه عباسپور
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ 12:45 - 11:30

22 روز

81

اصول پرورش بادام
مشهيد هناره
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان غربی ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ 11:15 - 10:00

23 روز

82

تولید و پرورش توت فرنگی
محمد فرزین

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ 11:15 - 10:00

23 روز

83

تولید و پرورش توت فرنگی
محمد فرزین

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ 12:45 - 11:30

23 روز

84

سبزی 2
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ 11:15 - 10:00

24 روز

85

سبزی 2
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ 12:45 - 11:30

24 روز

86

مراحل تولید گیاهان جالیزی در گلخانه
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ 11:15 - 10:00

25 روز

87

مراحل تولید گیاهان جالیزی در گلخانه
اسما حیدری

استانی

مرکز قائن ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ 12:45 - 11:30

25 روز

88

بررسی آفات و بیماری‌های پوشش مرتعی در شهرستان رزن (استان همدان)
علیرضا رجبی مظهر
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز همدان ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ 09:45 - 08:30

31 روز

89

مدیریت گرده افشانی در باغهای میوه
محمود عظیمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان غربی ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ 12:45 - 11:30

50 روز

90

معرفی برخی گیاهان دارویی قابل کشت در مناطق گرمسیری
منوچهر طهماسبی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ 12:45 - 11:30

50 روز

91

مدیریت پیش بهاره آفات در باغات سیب
علی رضا خليل آريا
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان غربی ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ 11:15 - 10:00

77 روز