لیست دوره های آموزشی - ترویجی   شیلات و آبزیان  
ردیف عنوان دوره گروه تخصصی مدرس سطح برگزاری مجری تاریخ اجرا شروع برنامه مانده تا اجرا آدرس کانال وبینار نام کاربری کانال وبینار رمز عبور کانال وبینار

1

تکثیر ماهیان خاویاری 1
افشار ذوقی شلمانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 09:45 - 08:30

1 روز

2

تکثیر ماهیان خاویاری 2
افشار ذوقی شلمانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

3

روش‌های کشت نانوکلروپسیس و کاربرد آن دام سبک
سیروس سنگری

ملی

شبکه دانش کشاورزی ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 12:45 - 11:30

1 روز

4

تکثیر ماهیان خاویاری 3
افشار ذوقی شلمانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 12:45 - 11:30

1 روز

5

پرورش کرم خاکی 1
مهران آوخ کیسمی

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 09:45 - 08:30

3 روز

6

اصول طراحی مجتمع های پرورش ماهیان سردابی(بخش اول)
انور صالحی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کردستان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 09:45 - 08:30

3 روز

7

پرورش کرم خاکی 2
مهران آوخ کیسمی

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

8

بهره مندی از مکمل ها در صنعت غذایی آبزیان - جلسه 1
علیرضا قائدی

استانی

مرکز تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

9

اصول طراحی مجتمع های پرورش ماهیان سردابی(بخش دوم)
انور صالحی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کردستان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

10

پرورش کرم خاکی 3
مهران آوخ کیسمی

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

11

بهره مندی از مکمل ها در صنعت غذایی آبزیان - جلسه 2
علیرضا قائدی

استانی

مرکز تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

12

معرفی و پرورش جلبک های فیتوپلانکتون های اقتصادی - جلسه 1
هادی غفاری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 11:15 - 10:00

9 روز

13

معرفی و پرورش جلبک های فیتوپلانکتون های اقتصادی - جلسه 2
هادی غفاری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 12:45 - 11:30

9 روز

14

پرورش میگو
محسن سالاری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز هرمزگان ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 11:15 - 10:00

11 روز

15

معرفی و پرورش جلبک های فیتوپلانکتون های اقتصادی - جلسه 3
هادی غفاری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 11:15 - 10:00

11 روز

16

معرفی و پرورش جلبک های فیتوپلانکتون های اقتصادی - جلسه 4
هادی غفاری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 12:45 - 11:30

11 روز

17

تکثیر و پرورش میگوی آب شیرین 1
مهران آوخ کیسمی

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ 09:45 - 08:30

16 روز

18

تکثیر و پرورش میگوی آب شیرین 2
مهران آوخ کیسمی

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ 11:15 - 10:00

16 روز

19

تکثیر و پرورش میگوی آب شیرین 3
مهران آوخ کیسمی

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ 12:45 - 11:30

16 روز

20

پرورش قورباغه 1
مهران آوخ کیسمی

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ 09:45 - 08:30

31 روز

21

پرورش قورباغه 2
مهران آوخ کیسمی

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ 11:15 - 10:00

31 روز

22

پرورش قورباغه 3
مهران آوخ کیسمی

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ 12:45 - 11:30

31 روز

23

پرورش تمساح 1
مهران آوخ کیسمی

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ 09:45 - 08:30

37 روز

24

پرورش تمساح 2
مهران آوخ کیسمی

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ 11:15 - 10:00

37 روز

25

پرورش تمساح 3
مهران آوخ کیسمی

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ 12:45 - 11:30

37 روز