برنامه زمانبندی   دوره های آموزشی توسعه شایستگی های مدیران حرفه ای سازمان  

ردیف بخش زیرگروه تخصصی عنوان دوره مخاطب مدرس شروع برنامه تاریخ اجرا مانده تا اجرا آدرس کانال وبینار نام کاربری کانال وبینار رمز عبور کانال وبینار