لیست دوره های آموزشی - ترویجی   مدیریت، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی  
ردیف عنوان دوره گروه تخصصی مدرس سطح برگزاری مجری تاریخ اجرا شروع برنامه مانده تا اجرا آدرس کانال وبینار نام کاربری کانال وبینار رمز عبور کانال وبینار

1

برنامه های حوزه حجاب و عفاف
عصمت حسنی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز زنجان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 09:45 - 08:30

امروز

ميهمان

2

تحقیقات در فرآوری آبزیان ۱
نائره بشارتی

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 09:45 - 08:30

امروز

ميهمان

3

عوامل و محرک های موثر در توانمندسازی زنان روستایی(1)
ریحانه شاقلی

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 11:15 - 10:00

امروز

4

تحقیقات در فرآوری آبزیان ۲
نائره بشارتی

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 11:15 - 10:00

امروز

ميهمان

5

تحقیقات در فرآوری آبزیان 3
نائره بشارتی

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 12:45 - 11:30

امروز

ميهمان

6

زن در اسلام سیره حضرت زهرا (س)(جلسه اول)
مهدی مصری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 09:45 - 08:30

1 روز

7

آشنایی با گردشگری کشاورزی
سعید رضا اصغری

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 09:45 - 08:30

1 روز

8

آنالیز خلاء عملکرد راهبردی در امنیت غذایی کشور
علیرضا محمدی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز شاهرود ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 09:45 - 08:30

1 روز

9

ارزیابی تجارت و تولید محصولات اساسی کشاورزی
ساسان هوشیار

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 09:45 - 08:30

1 روز

10

برآورد نیاز آبی گیاهان
محسن رحم دل

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

11

زن در اسلام سیره حضرت زهرا (س)(جلسه دوم)
مهدی مصری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

12

آشنایی با گردشگری کشاورزی
سعید رضا اصغری

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

13

فرق میان نیروی کار. منابع انسانی و مدیریت استعدها گلخانه-گیاهان دارویی و قارچ
فیروز سلیمانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز لرستان ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 12:45 - 11:30

1 روز

14

زن در اسلام سیره حضرت زهرا (س)(جلسه سوم)
مهدی مصری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 12:45 - 11:30

1 روز

15

رفرنس‌نویسی با مندلی
حکیمه هوشمند

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 12:45 - 11:30

1 روز

16

استقرار مدیریت سبز 1
نائره بشارتی

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 09:45 - 08:30

2 روز

17

اصول و مبانی مدیریت در سازمان (قسمت 6)
ریحانه شاقلی

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 09:45 - 08:30

2 روز

18

زبان تخصصی کشاورزی Agri-U5
اکبر فخری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 09:45 - 08:30

2 روز

19

کارآفرینی بعد از بازنشستگی
محمدرضا غلامپور

استانی

مرکز کرمان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 09:45 - 08:30

2 روز

20

استقرار مدیریت سبز 2
نائره بشارتی

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

21

مدیریت مزرعه (قسمت 3)
شجاعت زارع
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

22

بازاریابی گردشگری روستایی
نرگس خراباتی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

23

زبان تخصصی کشاورزی Agri-U5
اکبر فخری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

24

استقرار مدیریت سبز 3
نائره بشارتی

استانی

مرکز گیلان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 12:45 - 11:30

2 روز

25

بازاریابی کاربردی (قسمت 6)
سید احمد محدث حسینی

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 12:45 - 11:30

2 روز

26

زبان تخصصی کشاورزی Agri-U5
اکبر فخری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 12:45 - 11:30

2 روز

27

بسته بندی دربازاریابی
سید ابوذر شاهورانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 09:45 - 08:30

3 روز

28

مشارکت سازمانهای مردم نهاد در حفاظت از منابع طبیعی (جلسه اول)
مجیدرضا خداوردیان

استانی

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 09:45 - 08:30

3 روز

29

تولید بذر ارقام منتخب پیاز خوراکی
سمیه نظارت
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز شاهرود ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 09:45 - 08:30

3 روز

30

تسهیلگری در منابع طبیعی گلخانه-گیاهان دارویی و قارچ
امیر ثقلینی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز لرستان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

31

مدیریت استرس (1) گلخانه-گیاهان دارویی و قارچ
ریحانه شاقلی

ملی

شبکه دانش کشاورزی ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

32

آشنایی با نرم افزار word(فهرست نویسی )
فاطمه رستمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

33

مشارکت سازمانهای مردم نهاد در حفاظت از منابع طبیعی (جلسه دوم)
مجیدرضا خداوردیان

استانی

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

34

کشاورزی وتمدن ملل
رضا باصری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

35

کاربرد بیوتکنولوژی در پرورش دام و طیور
محمدمهدی کثیریان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 09:45 - 08:30

4 روز

36

مدیریت اقتصادی مزرعه - جلسه 1
فاطمه پاسبان

استانی

مرکز تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 09:45 - 08:30

4 روز

37

کاربرد بیوتکنولوژی در پرورش دام و طیور
محمدمهدی کثیریان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 11:15 - 10:00

4 روز

38

مدیریت اقتصادی مزرعه - جلسه 2
فاطمه پاسبان

استانی

مرکز تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 11:15 - 10:00

4 روز

39

کاربرد بیوتکنولوژی در پرورش دام و طیور
محمدمهدی کثیریان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 12:45 - 11:30

4 روز

40

مدیریت کسب و کار ، بهره وری و نحوه تدوین طرح کسب و کار
لورنس انويه تکیه

استانی

مرکز آذربایجان غربی ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 09:45 - 08:30

7 روز

41

کالبد شناسی و آسیب شناسی
امیرعباس رشیدی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 09:45 - 08:30

7 روز

42

مدیریت اقتصادی مزرعه - جلسه 3
فاطمه پاسبان

استانی

مرکز تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 09:45 - 08:30

7 روز

43

پیرامون شبکه آموزش کشاورزی (شاک)
مهدی پورداود

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 09:45 - 08:30

7 روز

44

کالبد شناسی و آسیب شناسی
امیرعباس رشیدی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 11:15 - 10:00

7 روز

45

مدیریت اقتصادی مزرعه - جلسه 4
فاطمه پاسبان

استانی

مرکز تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 11:15 - 10:00

7 روز

46

کالبد شناسی و آسیب شناسی
امیرعباس رشیدی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 12:45 - 11:30

7 روز

47

اصول و مبانی مدیریت در کشاورزی
مهدی ابراهیمی ورکیانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 09:45 - 08:30

9 روز

48

معرفی سازمانهای بین المللی بخش کشاورزی و روستایی(معرفی سازمان جهانی تجارت)
فاطمه پاسبان

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 09:45 - 08:30

9 روز

49

زبان تخصصی کشاورزی Agri-U6
اکبر فخری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 09:45 - 08:30

9 روز

50

آشنایی با گردشگری کشاورزی
سعید رضا اصغری

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 09:45 - 08:30

9 روز

51

اصول و مبانی مدیریت در کشاورزی
مهدی ابراهیمی ورکیانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 11:15 - 10:00

9 روز

52

مدیریت مزرعه (قسمت 4)
شجاعت زارع
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 11:15 - 10:00

9 روز

53

زبان تخصصی کشاورزی Agri-U6
اکبر فخری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 11:15 - 10:00

9 روز

54

آشنایی با گردشگری کشاورزی
سعید رضا اصغری

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 11:15 - 10:00

9 روز

55

اصول و مبانی مدیریت در کشاورزی
مهدی ابراهیمی ورکیانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 12:45 - 11:30

9 روز

56

بازار جهانی محصولات کشاورزی و نهاده ها(بازار جهانی زعفران)
فاطمه پاسبان

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 12:45 - 11:30

9 روز

57

زبان تخصصی کشاورزی Agri-U6
اکبر فخری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 12:45 - 11:30

9 روز

58

اقلیم شناسی در گردشگری کشاورزی
محمد تقی قانع پور
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 09:45 - 08:30

10 روز

59

کاربرد های سنجش ازدور وGis درکشاورزی
بهروز ارسطو
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 09:45 - 08:30

10 روز

60

اقلیم شناسی در گردشگری کشاورزی
محمد تقی قانع پور
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 11:15 - 10:00

10 روز

61

کاربرد های سنجش ازدور وGis درکشاورزی
بهروز ارسطو
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 11:15 - 10:00

10 روز

62

اقلیم شناسی در گردشگری کشاورزی
محمد تقی قانع پور
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز دامغان ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 12:45 - 11:30

10 روز

63

مدل های مدیریت و رهبری در سازمان
مسلم آقایی

استانی

مرکز قم ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 11:15 - 10:00

11 روز

64

بیوتکنولوژی درکشاورزی
مهتاب طاهریان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 12:45 - 11:30

11 روز

65

نحوه تدوین و تحلیل اقتصادی طرح های توجیهی کشاورزی
لورنس انويه تکیه

استانی

مرکز آذربایجان غربی ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ 09:45 - 08:30

22 روز

66

اثر بخشی دستاوردهای تحقیقاتی در تولید ماهی سردآبی در مناطق عمده تولید کشور
سیدمحسن سیدان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز همدان ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ 09:45 - 08:30

36 روز

67

جایگاه انبارداری و حمل نقل و ضرورت توجه به آنها در صادرات محصولات باغبانی با تاکید بر سیب درختی
لورنس انويه تکیه

استانی

مرکز آذربایجان غربی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ 09:45 - 08:30

57 روز