لیست دوره های آموزشی - ترویجی   آب و خاک  
ردیف عنوان دوره گروه تخصصی مدرس سطح برگزاری مجری تاریخ اجرا شروع برنامه مانده تا اجرا آدرس کانال وبینار نام کاربری کانال وبینار رمز عبور کانال وبینار

1

اهمیت ترسیب کربن در مناطق خشک (بخش دوم)
کریم آتش نما
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز قم ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 11:15 - 10:00

امروز

ميهمان

2

کاربردهای شبکه عصبی مصنوعی در حوزه کشاورزی کرم ابریشم
علی مرشدی

ملی

شبکه دانش کشاورزی ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

3

مدیریت تغذیه مرکبات در استان هرمزگان
جهانشاه صالح

استانی

مرکز هرمزگان ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

4

ارزیابی اثرات زیست محیطی خاک در کشاورزی
مجتبی یحیی آبادی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 09:45 - 08:30

2 روز

5

تغییر اقلیم و تاثیر آن بر خاک و امنیت غذایی
محمود محمدی

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 09:45 - 08:30

2 روز

6

آشنایی با انواع کودها (مبحث دوم)
وحید محصلی

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 09:45 - 08:30

2 روز

7

ارزیابی اثرات زیست محیطی آب در کشاورزی
مجتبی یحیی آبادی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

8

تغییر اقلیم و تاثیر آن بر خاک و امنیت غذایی
محمود محمدی

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

9

مصرف کمپوست در کشاورزی (بخش پانزدهم)
محمد هادی میرزاپور

استانی

مرکز قم ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

10

ارزیابی اثرات زیست محیطی محصولات کشاورزی
مجتبی یحیی آبادی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 12:45 - 11:30

2 روز

11

تغییر اقلیم و تاثیر آن بر خاک و امنیت غذایی
محمود محمدی

استانی

مرکز چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 12:45 - 11:30

2 روز

12

مساحی و نقشه برداري در علوم کشاورزي و منابع طبیعی 1
ولی الله کریمی

استانی

مرکز مازندران ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 09:45 - 08:30

3 روز

13

ایستگاه هوشمندسازی مصرف آب در کشاورزی (مبحث اول)
بهروز ابول پور

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 09:45 - 08:30

3 روز

14

مساحی و نقشه برداري در علوم کشاورزي و منابع طبیعی 2
ولی الله کریمی

استانی

مرکز مازندران ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

15

ایستگاه هوشمندسازی مصرف آب در کشاورزی (مبحث دوم)
بهروز ابول پور

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

16

مساحی و نقشه برداري در علوم کشاورزي و منابع طبیعی 3
ولی الله کریمی

استانی

مرکز مازندران ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

17

ایستگاه هوشمندسازی مصرف آب در کشاورزی (مبحث سوم)
بهروز ابول پور

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

18

مساحی و نقشه برداري در علوم کشاورزي و منابع طبیعی 4
ولی الله کریمی

استانی

مرکز مازندران ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 09:45 - 08:30

4 روز

19

مساحی و نقشه برداري در علوم کشاورزي و منابع طبیعی 5
ولی الله کریمی

استانی

مرکز مازندران ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 11:15 - 10:00

4 روز

20

کاربرد مالچ (خاکپوشه) در کشاورزی
محمد جلینی

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 12:45 - 11:30

4 روز

21

مساحی و نقشه برداري در علوم کشاورزي و منابع طبیعی 6
ولی الله کریمی

استانی

مرکز مازندران ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 12:45 - 11:30

4 روز

22

فواید کود میکروریزا و تولید آن
نرگس آبدار

استانی

مرکز فارس ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 11:15 - 10:00

7 روز

23

حفاظت و اصلاح خاک های کشاورزی (خاک های شور و قلیا)
علیرضا اکبری مقدم

استانی

مرکز زابل ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 11:15 - 10:00

9 روز

24

راهکارهای پیشگیری و مقابله با عارضه زوال مرکبات در استان هرمزگان
جهانشاه صالح

استانی

مرکز هرمزگان ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 11:15 - 10:00

9 روز

25

کشت درختان میوه (انگور) در گلخانه
مجتبی هادیزاده
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز زابل ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 09:45 - 08:30

10 روز

26

اصول و مفاهیم کیفیت خاک
زهره الویار
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 11:15 - 10:00

10 روز

27

معیارها و شاخص های کیفیت خاک
زهره الویار
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 12:45 - 11:30

10 روز

28

آشنایی با انواع پمپ و تأسیسات آبیاری
خداداد ده مرده
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز زابل ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 11:15 - 10:00

11 روز

29

کاربرد آب های نامتعارف در کشاورزی
علیرضا اکبری مقدم

استانی

مرکز زابل ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ 11:15 - 10:00

21 روز

30

آبیاری زیر سطحی محصول یونجه
علی قدمی فیروزآبادی

استانی

مرکز همدان ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ 09:45 - 08:30

30 روز

31

آشنایی با روش های نوین آبیاری
غلامعلی کیخا
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز زابل ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ 11:15 - 10:00

30 روز

32

اصول مدیریت آبیاری و تغذیه محصولات گلخانه ای
غلامعلی کیخا
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز زابل ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ 11:15 - 10:00

36 روز

33

مدیریت وبهره برداری از سامانه آبیاری قطره ای
علی قدمی فیروزآبادی

استانی

مرکز همدان ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ 09:45 - 08:30

37 روز

34

اصول مدیریت، نگهداری و بهره برداری سامانه های آبیاری تحت فشار
غلامعلی کیخا
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز زابل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 11:15 - 10:00

42 روز

35

نگهداری گیاهان زینتی و آپارتمانی در یک نگاه
مجتبی هادیزاده
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز زابل ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ 11:15 - 10:00

50 روز

36

چاهک ها و آب های زیرزمینی
خداداد ده مرده
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز زابل ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ 11:15 - 10:00

58 روز