لیست دوره های آموزشی - ترویجی   زراعت  
ردیف عنوان دوره گروه تخصصی مدرس سطح برگزاری مجری تاریخ اجرا شروع برنامه مانده تا اجرا آدرس کانال وبینار نام کاربری کانال وبینار رمز عبور کانال وبینار

1

چغندرقند
عباس سلیمانی فرد
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 09:45 - 08:30

امروز

ميهمان

2

کشت چغندر پاییزه در استان کرمانشاه از تحقیق تا توسعه
علی جلیلیان
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 09:45 - 08:30

امروز

ميهمان

3

شناسایی و مبارزه با بیماریهای ویروسی غلات زنبورعسل
محمد دالوند
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز لرستان ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 12:45 - 11:30

امروز

ميهمان

4

مدیریت مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز کینوا
مجید عباسپور

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 09:45 - 08:30

1 روز

5

آیش و تناوب وبرداشت و نگهداری محصولات -زراعت عمومی - سنجش مهارت بزرگسالان بخش اول
پرویز قاسمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 09:45 - 08:30

1 روز

6

زراعت حبوبات دیم
فرود صالحی

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 09:45 - 08:30

1 روز

7

الگوی کشت محصولات زراعی با محوریت زراعت گندم 1
مسعود کامل
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز مازندران ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

8

آیش و تناوب وبرداشت و نگهداری محصولات -زراعت عمومی - سنجش مهارت بزرگسالان بخش دوم
پرویز قاسمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

9

تغییر الگوی کشت
فرود صالحی

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 11:15 - 10:00

1 روز

10

کشت‌وکار زیره سیاه
مجید رضا کیانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 12:45 - 11:30

1 روز

11

الگوی کشت محصولات زراعی با محوریت زراعت گندم 2
ولی اله رامئه
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز مازندران ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 12:45 - 11:30

1 روز

12

آیش و تناوب وبرداشت و نگهداری محصولات -زراعت عمومی - سنجش مهارت بزرگسالان بخش سوم
پرویز قاسمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 12:45 - 11:30

1 روز

13

اثرات اقلیم برکشاورزی
فرود صالحی

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 12:45 - 11:30

1 روز

14

کنترل آفات و امراض -زراعت عمومی - سنجش مهارت بزرگسالان بخش اول
پرویز قاسمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 09:45 - 08:30

2 روز

15

کنترل آفات و امراض -زراعت عمومی - سنجش مهارت بزرگسالان بخش دوم
پرویز قاسمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

16

آشنایی با آفت بید کلم
وحید مهدوی

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

17

الگوی کشت محصولات زراعی با محوریت زراعت چغندر پاییزه
علی اصغر جواهری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 11:15 - 10:00

2 روز

18

کنترل آفات و امراض -زراعت عمومی - سنجش مهارت بزرگسالان بخش سوم
پرویز قاسمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 12:45 - 11:30

2 روز

19

مدیریت تلفیقی آفت بید کلم
وحید مهدوی

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 12:45 - 11:30

2 روز

20

الگوی کشت محصولات زراعی با محوریت زراعت چغندر پاییزه
علی اصغر جواهری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمان ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 12:45 - 11:30

2 روز

21

سرویس و نگهداری واتصال ادوات به تراکتور -زراعت عمومی - سنجش مهارت بزرگسالان بخش اول
حمید رضا یگانه صالح پور

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 09:45 - 08:30

3 روز

22

شناسائی علف‏های هرز باریک برگ گندم و کنترل شیمیائی آن‏ها
رضا پورآذر

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 09:45 - 08:30

3 روز

23

مدیریت آبی گندم
فردانه اوسطی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 09:45 - 08:30

3 روز

24

معرفی آفات مهم سیب زمینی و نحوه ی مبارزه با آنها
حسنیه السادات موسوی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایرانشهر ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

25

سرویس و نگهداری واتصال ادوات به تراکتور -زراعت عمومی - سنجش مهارت بزرگسالان بخش دوم
حمید رضا یگانه صالح پور

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

26

مدیریت کنترل علف های هرز گندم
رضا پورآذر

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

27

مدیریت آبی گندم
فردانه اوسطی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

28

داشت زعفران
عزیزه آقاجانلو
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز زنجان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 11:15 - 10:00

3 روز

29

سرویس و نگهداری واتصال ادوات به تراکتور -زراعت عمومی - سنجش مهارت بزرگسالان بخش سوم
حمید رضا یگانه صالح پور

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

30

علف‏های هرز پهن برگ کلزا و کنترل آن‏ها
رضا پورآذر

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

31

مدیریت آبی گندم
فردانه اوسطی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 12:45 - 11:30

3 روز

32

هورمون های گیاهی
سید فاضل فاضلی کاخکی

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 09:45 - 08:30

4 روز

33

رانندگی تراکتور و تیلر-زراعت عمومی - سنجش مهارت بزرگسالان بخش اول
حمید رضا یگانه صالح پور

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 09:45 - 08:30

4 روز

34

بیماریهای مهم گندم و مدیریت آن ها
محمدعلی آقاجانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز گلستان ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 09:45 - 08:30

4 روز

35

رانندگی تراکتور و تیلر-زراعت عمومی - سنجش مهارت بزرگسالان بخش دوم
حمید رضا یگانه صالح پور

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 11:15 - 10:00

4 روز

36

مباحث پیشرفته در تناوب گیاهان زراعی
سینا داودی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز زنجان ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 11:15 - 10:00

4 روز

37

استفاده از ضد یخ‏های گیاهی در جلوگیری از سرمازدگی
حسن اکبری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 11:15 - 10:00

4 روز

38

الگوی کشت محصولات زراعی با محوریت زراعت کلزا
حمزه رجایی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمان ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 11:15 - 10:00

4 روز

39

رانندگی تراکتور و تیلر-زراعت عمومی - سنجش مهارت بزرگسالان بخش سوم
حمید رضا یگانه صالح پور

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 12:45 - 11:30

4 روز

40

تلفیق روشهای فیزیکی و مدرن در کاهش سرمازدگی بهاره
حسن اکبری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 12:45 - 11:30

4 روز

41

الگوی کشت محصولات زراعی با محوریت زراعت کلزا
حمزه رجایی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمان ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 12:45 - 11:30

4 روز

42

پیشگیری و کنترل آفات گیاهی
مهناز قدس

استانی

مرکز سمنان ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 09:45 - 08:30

7 روز

43

کشت ذرت - دوره سنجش مهارت بزرگسالان بخش اول
خسرو ارشادی منش
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 09:45 - 08:30

7 روز

44

مدیریت علف های هرز در مزارع گندم
معصومه یونس آبادی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز گلستان ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 09:45 - 08:30

7 روز

45

کشت ذرت - دوره سنجش مهارت بزرگسالان بخش دوم
خسرو ارشادی منش
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 11:15 - 10:00

7 روز

46

افزایش عملکرد و کارایی مصرف آب سیب زمینی در کشت زمستانه
داود حسن پناه کلور

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 11:15 - 10:00

7 روز

47

اصول زراعت صحیح گندم در شرایط دیم
غلامرضا خليل زاده
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان غربی ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 12:45 - 11:30

7 روز

48

کشت ذرت - دوره سنجش مهارت بزرگسالان بخش سوم
خسرو ارشادی منش
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 12:45 - 11:30

7 روز

49

راهکارهای کنترل عارضه ترک خوردگی و رشد ثانویه غده
داود حسن پناه کلور

استانی

مرکز اردبیل ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ 12:45 - 11:30

7 روز

50

معرفی ارقام وکلونهای جدید مقاوم به نماتد کیستی طلایی سیب زمینی
مزدشت گیتی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز همدان ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 09:45 - 08:30

9 روز

51

کشت گندم و جو - دوره سنجش مهارت بزرگسالان بخش اول
خسرو ارشادی منش
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 09:45 - 08:30

9 روز

52

کشت گندم و جو - دوره سنجش مهارت بزرگسالان بخش دوم
خسرو ارشادی منش
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 11:15 - 10:00

9 روز

53

کشت گندم و جو - دوره سنجش مهارت بزرگسالان بخش سوم
خسرو ارشادی منش
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 12:45 - 11:30

9 روز

54

بیماری های چغندر قند
حمزه حمزه
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز همدان ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 09:45 - 08:30

10 روز

55

کشت نخود و عدس - دوره سنجش مهارت بزرگسالان بخش اول
پرویز قاسمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 09:45 - 08:30

10 روز

56

کشت نخود و عدس - دوره سنجش مهارت بزرگسالان بخش دوم
پرویز قاسمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 11:15 - 10:00

10 روز

57

کشت نخود و عدس - دوره سنجش مهارت بزرگسالان بخش سوم
پرویز قاسمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 12:45 - 11:30

10 روز

58

کشت لوبیا - دوره سنجش مهارت بزرگسالان بخش اول
پرویز قاسمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 09:45 - 08:30

11 روز

59

آشنایی با آفات دوره کاشت گندم و روش های زیست سازگار مدیریت و کنترل آن ها
محمد تقی مبشری
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز گلستان ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 09:45 - 08:30

11 روز

60

مدیریت آبی گندم
فردانه اوسطی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 09:45 - 08:30

11 روز

61

کشت لوبیا - دوره سنجش مهارت بزرگسالان بخش دوم
پرویز قاسمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 11:15 - 10:00

11 روز

62

معرفی سه گیاه دارویی (گل کبود- اسطوخدوس- هزار برگ)
علیرضا قاسمی آریان

استانی

مرکز خراسان رضوی ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 11:15 - 10:00

11 روز

63

مدیریت آبی گندم
فردانه اوسطی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 11:15 - 10:00

11 روز

64

کشت لوبیا - دوره سنجش مهارت بزرگسالان بخش سوم
پرویز قاسمی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز کرمانشاه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 12:45 - 11:30

11 روز

65

مدیریت آبی گندم
فردانه اوسطی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان شرقی ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 12:45 - 11:30

11 روز

66

معرفی و بررسی خصوصیات ارقام جدید گندم دیم
غلامرضا خليل زاده
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان غربی ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ 12:45 - 11:30

21 روز

67

مدیریت علفهای هرز گندم
سپيده حاتمي

استانی

مرکز آذربایجان غربی ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ 11:15 - 10:00

22 روز

68

آشنایی با ارقام جدید ذرت دانه ای و علوفه ای
مهدی متقی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز همدان ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ 09:45 - 08:30

23 روز

69

دستورالعمل فنی کاشت علوفه دیم
زهرا تقی پور
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ 11:15 - 10:00

23 روز

70

کشت دیم / کوددهی و روشهای آن
امیر میرزایی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ 11:15 - 10:00

24 روز

71

بیماریهای کلزا
شهرزاد وحیدی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ 11:15 - 10:00

31 روز

72

آفات پنبه و نحوه ی مدیریت آنها
حسنیه السادات موسوی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایرانشهر ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ 11:15 - 10:00

31 روز

73

تعریف الگوی کشت و اهمیت آن در زراعت غلات (1)
زینب سبزی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ 11:15 - 10:00

32 روز

74

نباتات علوفه ای
عباس سلیمانی فرد
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ 12:45 - 11:30

38 روز

75

آشنایی با کاملینا و ارقام زراعی
زینب سبزی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 11:15 - 10:00

42 روز

76

نباتات صنعتی
امیر میرزایی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ 09:45 - 08:30

52 روز

77

تغذیه گلرنگ
رضا سلیمانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ 09:45 - 08:30

57 روز

78

کود و بهبود تغذیه گیاهی گلرنگ
شهرزاد وحیدی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ 11:15 - 10:00

57 روز

79

معرفی و بررسی خصوصیات ارقام جدید جو دیم
غلامرضا خليل زاده
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان غربی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ 12:45 - 11:30

57 روز

80

کود و بهبود تغذیه گیاهی کلزا
شهرزاد وحیدی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ 11:15 - 10:00

58 روز

81

مدیریت علف های هرز نخود دیم
سپيده حاتمي

استانی

مرکز آذربایجان غربی ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ 11:15 - 10:00

59 روز

82

مدیریت آفات چغندر قند
حسنیه السادات موسوی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایرانشهر ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ 11:15 - 10:00

59 روز

83

مدیریت بیماریهای ریشه چغندر قند
لاچين مختارنژاد

استانی

مرکز آذربایجان غربی ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ 12:45 - 11:30

59 روز

84

معرفی ارقام جدید جو دیم
زهرا تقی پور
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ 11:15 - 10:00

60 روز

85

تغذیه کلزا
رضا سلیمانی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ 09:45 - 08:30

66 روز

86

زراعت مخلوط
عباس سلیمانی فرد
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ 09:45 - 08:30

67 روز

87

کشت خلر
زینب سبزی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 11:15 - 10:00

70 روز

88

به زراعی سورگوم
زینب سبزی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 11:15 - 10:00

72 روز

89

زراعت نوین
امیر میرزایی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ 12:45 - 11:30

73 روز

90

تولید نشاء گوجه فرنگی
مشهيد هناره
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان غربی ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ 12:45 - 11:30

77 روز

91

زراعت حبوبات ( نخود و عدس )
عباس سلیمانی فرد
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ 12:45 - 11:30

79 روز

92

کشت مخلوط ، کود سبز و به زراعی سورگوم
زینب سبزی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ 11:15 - 10:00

80 روز

93

مدیریت بیماری های کلزا
شهرزاد وحیدی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ 11:15 - 10:00

85 روز

94

مدیریت علفهای هرز کلزا
شهرزاد وحیدی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ 11:15 - 10:00

86 روز

95

مدیریت آفات برنج
حسنیه السادات موسوی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایرانشهر ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ 11:15 - 10:00

87 روز

96

مدیریت بقایای زراعی
زینب سبزی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ 11:15 - 10:00

91 روز

97

نکات فنی مرتبط با انتخاب بذر مناسب چغندر قند
حیدر عزيزی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز آذربایجان غربی ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ 11:15 - 10:00

92 روز

98

اهمیت حفاظت از ذخایر ژنتیکی بومی در امنیت غذایی
زینب سبزی
(فاقد رزومه)

استانی

مرکز ایلام ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 11:15 - 10:00

94 روز